Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

24 Giờ Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Kitô

§ Matthias M. Ngọc Đính, CMC

Vì thế, con xin thưa với cha, mục đích của tài liệu 24 Giờ Khổ Nạn không phải là tường thuật tỉ mỉ về cuộc Thương Khó... nhưng mục đích ở đây là ĐỀN TẠ, liên kết cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu với những xúc phạm muôn hình nghìn trạng, và cùng với Chúa, thực hiện việc ĐỀN TẠ tương xứng, đền bồi những gì mọi thụ tạo mắc nợ với Người. Trong một số Giờ, tức là một số đoạn, chúng ta ngợi khen; trong một số khác, chúng ta thương cảm; trong một số khác nữa, chúng ta ca tụng; có chỗ, chúng ta an ủi Chúa Giêsu đau khổ; có chỗ, chúng ta đền tạ Người; và chỗ khác, chúng ta khẩn nài, cầu nguyện và xin ơn.” Trích thư của Bà Luisa Piccarretta.

Christ3.jpg

24 Giờ Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Kitô
Tôi tớ Chúa Luisa Piccarretta
Ái nữ thơ bé của Thánh Ý Chúa

Chuyển ngữ: Matthias M. Ngọc Đính, CMC - 2006

Dịch từ bản tiếng Anh
THE 24 HOURS OF THE PASSION OF OUR LORD JESUS CHRIST
by Luisa Piccarretta
Little Daughter of the Divine Will

Phép chuẩn ấn của nguyên bản Ý ngữ (lần đầu, 20-11-1915)
Nihil Obstat:
Franscesco Sorrentino
Revisore eccl.

Imprimatur:
+ A. Can. Laviano
V.G.

Mục Lục

The Hours Of The Passion Of Our Lord Jesus Christ in English

Luisa Piccarretta
Matthias M. Ngọc Đính, CMC chuyển ngữ

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 06.03.2008. 08:27