Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

7. Văn kiện Tòa Thánh : Huấn luyện Linh mục

§ Lm Peter Vũ Chương

(Tài liệu của Thượng Hội đồng Giám mục năm 1990)

• Mục tiêu của việc huấn luyện nhân bản:

Trưởng thành tình cảm :

Huấn luyện trí thức:

Các giáo sư Đại Chủng Viện :

Các môn khác:

  1. Kinh Thánh: dạy Kinh Thánh theo những tiêu chuẩn chú giải khoa học, không được chống lại Đức Tin.
  2. Phụng vụ: Dạy môn Phụng vụ trong viễn tượng lý thuyết lịch sử, mục vụ.
  3. Giáo phụ học.
  4. Thần học: Giảng dạy Thần học trong tinh thần thống nhất, tổng hợp và trong tinh thần trung thành với Giáo huấn của Giáo hội.

Các môn khác:

Các linh mục tương lai cần được huấn luyện để có thể phân biệt và tiếp nhận những giá trị đích thực của một nền văn hóa; học được cách thức phân biệt những giá trị đích thực đó ra khỏi những giá trị không thể nào phù hợp với Đức Tin và với đời sống Kitô.

• Mục vụ: là công việc của Mục Tử

Chúa Giê-su là Mục tử.

Linh mục tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô với tinh thần yêu thương bác ái như Chúa.

. Phục vụ cho sự hiệp thông

. Nỗ lực làm việc tại nhiều cộng đoàn Giáo hội cho công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng.

(ghi ngày 23/6/1993)

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

Đọc nhiều nhất Bản in 15.09.2007. 16:54