Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

6. Linh mục, cộng tác viên của Giám mục

§ Lm Peter Vũ Chương

Chúa Giê-su đã không gửi 12 tông đồ đi loan báo Tin Mừng mà thôi, nhưng còn gửi thêm 72 môn đệ nữa.

Bởi vì một mình các tông đồ không thể thực hiện công cuộc truyền giáo.

Các môn đệ là những người tin vào Chúa Kitô và nhận lãnh giáo huấn của Ngài. Họ cũng là những người rao truyền Tin Mừng và dấn thân. Họ được kêu mời loan báo Nước Thiên Chúa đến nhân danh Chúa và với quyền năng của Ngài.

Chúa Giê-su ban cho các Tông đồ và những người kế vị, các ngài cộng sự viên là các linh mục, là những người chia sẻ chức linh mục thừa tác cùng với các Giám mục.

Các linh mục thi hành chức vụ của mình trong niềm hiệp thông ấy.

Để lo lắng cho thân mình Ngài là Giáo hội, Chúa Giê-su đã muốn đặt để các thừa tác viên được truyền chức thánh và có nhiệm vụ hướng dẫn cộng đoàn Thiên Chúa theo phụng vụ và cương vị riêng của mình.

Mỗi người theo cương vị của mình bởi vì các Giám mục cũng như các linh mục đều chia sẻ chức linh mục duy nhất của Chúa Kitô.

Theo thư gởi tín hữu Do Thái, Chúa Giê-su Kitô là vị linh mục duy nhất của Tân Ước vĩnh cửu. Ngài là Đấng đã tận hiến chính mình một lần cho tất cả.

Hiến tế của Ngài có giá trị vĩnh viễn, không thay đổi và không thể vượt cao hơn trong chương trình cứu độ. Chính vì thế nên không cần và cũng không có thể có các Thượng tế khác ngoài Chúa Kitô là Đấng trung gian duy nhất, là Đấng liên kết và hòa giải con người với Thiên Chúa.

Chúa Giê-su là Ngôi Lời nhập thể làm người, là linh mục đích thực và vĩnh viễn. Đấng đã tiêu diệt tội lỗi trên trần gian này qua chính cái chết của Ngài, và trên trời tiếp tục bầu cử cho các tín hữu để họ đạt tới gia nghiệp vĩnh cửu do Ngài đã chinh phục và hứa ban cho họ.

Trong Tân Ước không có ai khác là linh mục trong cùng một nghĩa đó.

Bản chất của thừa tác viên linh mục bằng cách trích dẫn giáo lý chung của Giáo hội công giáo và tài liệu Công Đồng chung Va-ti-ca-nô II, sắc lệnh về việc đào tạo linh mục số 2, cũng như sách giáo lý chung của Giáo hội Công giáo số 1562 dạy rằng:

“Cũng như chính Chúa Giê-su đã được Thiên Chúa Cha sai phái, Chúa Giê-su sai phái các Tông đồ và, qua các vị, Ngài cho phép các người kế vị các Tông đồ là các Giám mục được chia sẻ sự thánh hiến và sứ mệnh của Ngài.

Chức thừa tác của các Giám mục tiếp đến được thông chia cho hàng linh mục để qua bí tích truyền chức, các linh mục trở thành cộng sự viên của hàng Giám mục”.

Chúa Kitô đã trao phó cho các Tông đồ, khi sai 72 môn đệ cùng đi rao truyền Tin Mừng với các Tông đồ là Chúa Giê-su đã có ý muốn thành lập chức thừa tác đó như Ngài sẽ làm trong bữa Tiệc ly.

Bí tích truyền chức trao ban cho vị linh mục các ơn thánh đặc biệt trong lễ nghi truyền chức cũng như trong khi thi hành sứ vụ thừa tác sau này, nó khiến cho vị linh mục trở thành dụng cụ của chương trình cứu độ, có nhiệm vụ trao ban ơn thánh cho tín hữu qua việc cử hành các bí tích và đảm trách các sinh hoạt mục vụ.

Bản chất các linh mục là thông phần vào chính chức tư tế của Chúa Giê-su Kitô. Do đó vị linh mục là người được thánh hiến và cũng giống Chúa Kitô, được đề cử để phụng thờ Thiên Chúa Cha, rao truyền Tin Mừng, phân phát sự thật và các ơn thánh Chúa cho các anh chị em mình.

(Bài Huấn đức của Đức Gio-an Phao-lô II ngày 31/3/1993)

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

Đọc nhiều nhất Bản in 06.09.2007. 18:42