Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

4. Linh đạo linh mục

§ Lm Peter Vũ Chương

Cần hiểu biết chính xác về những nét đặc thù tạo nên linh đạo của linh mục Giáo phận để đổi mới tâm linh.

Từ “LINH ĐẠO” nói lên cuộc sống trong Thánh Linh, Đấng đã biến linh mục nên dấu chỉ cá biệt và đặc thù của Đức Kitô.

Linh đạo linh mục có thể được tóm gọn trong câu: “Con hãy bắt chước điều con thi hành”.

Linh đạo linh mục hàm chứa lời mời gọi Nên Thánh.

Đối với giáo dân, lời mời gọi Nên Thánh đạt tới trình độ viên mãn của đời sống Ki-tô giáo. (Xem Ánh sáng muôn dân, số 39-42). Còn đối với Linh mục thì sự hoàn thiện ở tại việc thực hiện nhiệm vụ riêng của mình trong Thánh Linh của Đức Kitô, và hết mình dấn thân vào nhiệm vụ.

Những phương thế Nên Thánh:

  1. Lời Chúa
  2. Phụng vụ Giờ Kinh
  3. Lãnh nhận Bí tích Hòa giải
  4. Lòng tôn sùng Đức Maria
  5. Kinh nguyện cá nhân – Chiêm niệm
  6. Tĩnh tâm
  7. Học hỏi Thần học.

Ngoài ra, linh mục nên năng gặp gỡ Đức Giám mục Giáo phận và gặp gỡ các Anh Em Linh mục khác.

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

Đọc nhiều nhất Bản in 15.09.2007. 16:39