Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

4. Giám mục gần gũi với các linh mục

§ Lm Peter Vũ Chương

“Các Giám mục hãy gần gũi các linh mục của mình hết sức có thể vì các vị này là những người cộng tác trực tiếp của Giám mục.

Các linh mục làm việc trong một tình thế rất khó khăn tại Zaire trong lúc này. Giáo hội biết ơn các vị trong việc hy sinh mở rộng Nước Chúa và gia tăng dân số của cộng đồng Công giáo.

Các linh mục (Zaire) hãy trung thành với ơn gọi với sứ mệnh và luôn luôn hiệp thông với Giám mục và hiệp nhất với linh mục đoàn.

Các Giám mục hãy trở nên cho mỗi một linh mục người cha và người hướng đạo trong chức linh mục. Hãy chú ý đến đời sống và thừa tác vụ của các linh mục trong giáo phận.

Trong cộng đồng tín hữu, các linh mục phải là gương mẫu của đời sống Phúc âm như là: Thực hành những gì các ngài giảng dạy cho người dân, trong khi thi hành thừa tác vụ, các vị phải lo tránh mọi kỳ thị dân tộc và phải rao giảng hòa giải và hiệp thông giữa các chủng tộc với nhau.

Vấn đề này đã được nêu lên rõ ràng sau Tông huấn, sau Thượng Hội đồng thế giới về Phi Châu, về việc huấn luyện thường xuyên các linh mục đang làm mục vụ.

Việc huấn luyện này rất cần thiết và phải tiếp tục suốt cả đời sống linh mục để giúp các linh mục biến đổi con người mình và hành động của họ luôn luôn phù hợp với tinh thần và đời sống của Chúa Giê-su, vị mục tử nhân hậu.

(Về việc huấn luyện các linh mục tương lai)

Trách nhiệm chính yếu của mỗi một Giám mục là lo lắng đặc biệt đến việc huấn luyện các linh mục tương lai và đời sống trong các chủng viện.

Thực sự người thay mặt Chúa Kitô trong việc huấn luyện linh mục chính là Giám mục.

Để các chủng viện trở thành cộng đồng thực sự của việc huấn luyện, điều cần trước tiên là mỗi một thí sinh phải được hiểu biết rõ ràng để có thể phê phán nghiêm chỉnh về những lý do của ơn gọi trước khi nhận họ vào chủng viện, và phải biết rằng: Tiếng gọi của Chúa Thánh Linh bên trong phải phù hợp với tiếng gọi bên ngoài của Giám mục.

Công việc huấn luyện phải hướng về ba chiều kích, đó là:

  1. Huấn luyện con người
  2. Huấn luyện trí tuệ.
  3. Huấn luyện thiêng liêng.

Để vị linh mục tương lai có một sự trưởng thành đầy đủ, biết sống quân bình trong những thử thách và biết thi hành nhiệm vụ một cách xứng đáng, các Giám mục phải lưu ý đến phẩm chất của việc huấn luyện thiêng liêng tại các chủng viện.

Đối với bất cứ linh mục nào, việc huấn luyện thiêng liêng là quan trọng.

Các linh mục tương lai phải dấn thân cách cương quyết trên con đường thánh thiện để trở nên các vị mục tử như Chúa muốn.

(Ban giáo sư và các vị linh hướng của chủng viện)

Việc thành lập một ban huấn luyện cho chủng viện là việc khó khăn. Vì thế các Giám mục dù phải hy sinh nhiều trong các lãnh vực mục vụ khác, các ngài hãy tìm kiếm các vị linh mục xứng đáng và có khả năng hơn cả cho công việc quan trọng này vì nó liên hệ đến đời sống và tương lai của Giáo hội.

Cần phải chuẩn bị các linh mục có khả năng và biết ý thức về những nhu cầu thực sự của Giáo hội để lãnh nhận công việc quan trọng này.

Nên có sự cộng tác giữa các chủng viện của mọi miền để trao đổi kinh nghiệm và giúp cho công việc huấn luyện được hiệu nghiệm hơn.

(Đức Gio-an Phao-lô II nói với các Giám mục Zaire ngày 3/3/1997)

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

Đọc nhiều nhất Bản in 15.09.2007. 16:11