Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

3. Linh mục với việc ban phát các Bí tích

§ Lm Peter Vũ Chương

(Sứ mạng của các linh mục trong việc ban phát các bí tích giúp thánh hóa cộng đoàn dân Chúa)

Việc thi hành chức thừa tác linh mục thay đổi và đa diện để đáp ứng các nhu cầu thiêng liêng của con người.

Mặc dù cần phải chú ý đến các đặc sủng mà Thiên Chúa ban cho mỗi một linh mục, việc thi hành chức thừa tác linh mục phải luôn luôn nhắm mục đích xây dựng Giáo hội Chúa.

Thật thế! Không thể giản lược chức thừa tác linh mục vào việc loan báo Lời Chúa mà thôi, bởi vị linh mục cũng cần là dẫn đường tín hữu tới việc lãnh nhận các bí tích nữa, qua đó Thiên Chúa hoàn thành công trình của Ngài và mời gọi mọi người sống đời Ki-tô bằng cách phát triển các nhân đức: TIN - CẬY - MẾN.

Trong số 10 Hiến chế về phụng vụ thánh, Công đồng Va-ti-ca-nô II khẳng định rằng : Việc rao truyền Tin Mừng là công việc khó nhọc đầu tiên của các Tông đồ, nhằm giúp các tín hữu trở thành con cái Thiên Chúa qua bí tích rửa tội tụ họp nhau chúc tụng Thiên Chúa giữa lòng Giáo hội và tham dự vào hiến tế và tiệc Thánh Thể của Chúa.

Tài liệu đúc kết Thượng Hội đồng Thế giới năm 1971 cũng nêu bật rằng: Nếu hiểu cho đúng đắn thì chức thừa tác vụ Lời Chúa dẫn đưa tín hữu tới việc lãnh nhận các bí tích và sống đời Ki-tô trong sự hiệp thông hữu hình của Giáo hội và giữa lòng thế giới.

Chính vì thế cho nên các giản lược chức thừa tác linh mục vào việc rao truyền Lời Chúa hay giảng dạy không thôi, là không nhận biết một khía cạnh nền tảng khác của sứ mệnh linh mục, đó là trao ban các bí tích.

Tài liệu Thượng Hội đồng Giám mục năm 1971 còn khẳng định rằng: Lời Chúa và các bí tích không thể tách rời nhau bởi vì các bí tích được cử hành gắn liền với việc công bố Lời Chúa và như thế qua các ơn thánh, các bí tích giúp phát triển và dưỡng nuôi lòng tin. Vì thế nên không được đánh giá thấp các bí tích, bởi vì chính qua các bí tích mà Lời Chúa đạt kết quả trọn vẹn, nghĩa là dẫn đưa tín hữu bước vào cuộc sống kết hiệp với Mầu nhiệm Chúa Kitô.

Tách rời sứ mệnh rao truyền Tin Mừng và thừa tác vụ bí tích là chia rẽ con tim của Giáo hội và khiến cho lòng tin gặp nguy hiểm.

Chính vì vậy nên Công Đồng chung Va-ti-ca-nô II cũng đã từ chối hạn hẹp chức linh mục trong việc rao truyền Lời Chúa mà thôi.

Đề cập tới các đặc sủng Thiên Chúa ban cho các linh mục như ơn rao truyền Lời Chúa và giảng dạy, Đức Thánh Cha nói: Cần tận dụng các năng khiếu riêng biệt ấy để mưu cầu ích lợi cho toàn Giáo hội.

Trường hợp điển hình là Thánh Phao-lô chuyên viên rao truyền Lời Chúa.

Tuy nhiên sứ mệnh quan trọng mà không ai phủ nhận được trong chức thừa tác linh mục là sứ mệnh thánh hóa dân Chúa qua các bí tích. Cuộc sống mới mà tín hữu nhận được qua các bí tích là một cuộc sống có lòng tin, cậy, mến mà các linh mục phải giúp củng cố và phát triển tối đa.

Công đồng chung Va-ti-ca-nô II khẳng định rằng: Thừa tác bí tích của các linh mục được Thiên Chúa làm cho phong phú.

Qua bí tích rửa tội, linh mục khiến cho con người trở thành con cái Thiên Chúa.

Qua bí tích hòa giải, vị linh mục tỏ lộ lòng xót thương của Chúa cho tín hữu và hòa giải tội nhân với Chúa Kitô và với Giáo hội.

Trong bí tích hôn nhân, vị linh mục thay mặt Thiên Chúa tiếp nhận sự thỏa thuận của hai vợ chồng.

Qua bí tích xức dầu bệnh nhân, linh mục đỡ nâng người đau khổ và trao ban cho họ các ơn thánh cần thiết chịu đựng khó khăn.

Sau cùng, để cho việc lãnh nhận các bí tích đem lại hoa trái dồi dào, người đón nhận các bí tích phải có lòng tin sâu đậm, và vị thừa tác trao ban bí tích phải là nhân chứng đích thực của lòng tin và có cuộc sống Thánh thiện phù hợp với các bí tích thánh mà ngài cử hành.

(Bài Huấn đức của Đức Gio-an Phao-lô II ngày 5/5/1993)

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

Đọc nhiều nhất Bản in 06.09.2007. 17:42