Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

3. Huấn luyện đạo đức cho các ứng sinh lên chức linh mục

§ Lm Peter Vũ Chương

(Chương III – Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng năm 1990 bàn về việc Huấn luyện linh mục)

Việc huấn luyện đạo đức là linh hồn của việc huấn luyện linh mục, là nguyên lý nội tại để thống nhất mọi chiều kích của đời sống và hoạt động của linh mục.

Việc huấn luyện này là công việc của Chúa Thánh Thần và mời gọi trọn con người được thụ huấn hãy dấn thân tuân theo. Việc huấn luyện này dẫn đưa vào trong sự hiệp thông sâu xa với Chúa Giê-su Kitô, Đấng chăn chiên nhân lành. Nó hướng dẫn đến một sự tùng phục của trọn cả đời sống tuân phục Chúa Thánh Thần trong thái độ con thảo đối với Thiên Chúa Cha và trong sự gắn bó đầy tin tưởng với Giáo hội. Việc huấn luyện đạo đức này ăn rễ sâu trong kinh nghiệm của Thập giá để hướng dẫn đương sự đến với toàn thể Mầu nhiệm Vượt Qua.

(Những yếu tố căn bản kết thành công cuộc huấn luyện đạo đức) :

Việc huấn luyện đạo đức phải làm sao cho linh mục tương lai có được kinh nghiệm sâu xa với đời sống cầu nguyện. Kinh nghiệm sống đời cầu nguyện này mặc cho đời sống linh mục hình thức đặc biệt nhào nặn tinh thần và linh hồn của linh mục.

Ngoài ra, nhờ kinh nghiệm cầu nguyện sâu xa, linh mục tương lai có thể nhìn đến tất cả mọi người trong viễn tượng của đức tin. Về đời sống cầu nguyện trong việc huấn luyện đạo đức cho linh mục tương lai, văn kiện năm 1990 viết :

Lời cầu nguyện chính thức trong Phụng vụ :

Việc huấn luyện đạo đức: khai triển, làm sáng tỏ và làm cho thêm mạnh những thái độ sống Tin Mừng. Sống những lời khuyên Phúc âm trong Ánh sáng Mầu nhiệm Vượt Qua và trong niềm gợi hứng bác ái phục vụ. Như thế, các linh mục có thể sống trọn vẹn hơn ba lời khuyên Phúc âm.

Các Tu sĩ cam kết giữ ba lời khuyên Phúc âm.

Các linh mục triều: phải sống giống như Chúa Giê-su Kitô đã sống.

Lời mời gọi con người đến lãnh nhận tác vụ tông đồ không thể nào không là lời mời gọi dấn thân bước theo Chúa Kitô trong việc từ bỏ chính mình để chỉ thuộc về Chúa Kitô mà thôi và thuộc về những ai mà Chúa sai đến, để làm chứng cho thế giới tương lai. Sống những đòi hỏi Tin Mừng là một cuộc sống đức tin, sống hiệp thông với Chúa Kitô. Sống từ bỏ, sống con đường Thập giá để dẫn tới sự tự do tinh thần để thực hiện chính mình và làm cho việc tông đồ trổ sinh nhiều hoa trái.

Linh mục vâng lời nói lên thái độ sẵn sàng của mình cho sứ mạng.

Linh hồn của thái độ vâng lời nơi linh mục là: sẵn sàng thực thi sứ mạng của mình.

Hình thức cụ thể vâng lời thì tùy theo khung cảnh văn hóa của thời đại hôm nay. Ngày nay, người ta lưu ý nhiều đến khía cạnh đối thoại, tham khảo ý kiến trong mối tương quan giữa hai người lớn để cùng nhau cố gắng phân biệt và quyết định chung đâu là việc cần phải thực hiện. Mối tương quan giữa người quyết định và người thi hành là mối tương quan giữa hai người lớn đối thoại với nhau, tham khảo nhau và cùng nhau quyết định cho công việc phải thực hiện.

Người vâng lời có sự đóng góp của mình vào trong đó, chứ không còn vâng lời một cách máy móc, mù quáng. Điều quan trọng là thái độ sẵn sàng luôn cho sứ mạng và noi gương Chúa Giê-su, Đấng vâng lời thực hiện Thánh ý Thiên Chúa Cha.

Đức Khiết tịnh:

Nhân đức này bao gồm tất cả mọi mối tương quan của linh mục với người khác.

Chủng sinh cần được huấn luyện sống tình thương trong sạch và nhưng không đối với tất cả và từng người theo gương Chúa Kitô.

Trong Giáo hội Công giáo La-tinh thì việc sống khiết tịnh được thể hiện trong đời độc thân của mình, sự độc thân này nói lên tình yêu không chia sẻ đối với Chúa Kitô và Giáo hội để sẵn sàng hoàn toàn cho công tác mục vụ và phục vụ.

(Tài liệu T.H.Đ năm 1990)

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

Đọc nhiều nhất Bản in 15.09.2007. 16:37