Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

22. Lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Ma-ri-a rất thánh trong cuộc đời vị linh mục

§ Lm Peter Vũ Chương

“Khi đọc tiểu sử các linh mục thánh là những thừa tác viên đã ban phát ơn thánh Chúa cho tín hữu thuộc mọi thời đại, trong tư cách là thuyết giảng, tuyên úy, cha giải tội, cha linh hướng, giáo sư thần học gia v.v... Chúng ta thấy lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria đã luôn luôn chiếm một chỗ quan trọng trong cuộc đời các vị.

Các cha linh hướng cũng như các bậc thầy thiêng liêng cũng đã nêu bật tầm quan trọng của lòng sùng kính Mẹ Maria như phương thế đỡ nâng vị linh mục một cách hữu hiệu trong cuộc đời thừa tác, như sự ủi an những lúc gặp thử thách gian lao và như năng lực mạnh mẽ trong sinh họat tông đồ mục vụ của linh mục.

Mối liên hệ của Mẹ Maria với chức linh mục trước hết bắt nguồn từ thiên chức làm mẹ.

Khi chấp nhận sứ điệp của Thiên sứ, Đức Mẹ trở thành Mẹ Chúa Kitô, Mẹ của vị linh mục Thượng phẩm. Khi nhập thể làm người, Đức Giê-su con vĩnh cửu của Thiên Chúa hiện thực điều kiện cần thiết để trở thành vị linh mục duy nhất của gia đình nhân loại qua cái chết, sự sống lại của Người.

Việc Chúa nhập thể cho thấy thái độ của Chúa Giê-su giống thái độ của Mẹ Maria.

Soạn giả thơ gởi tín hữu Do Thái cho thấy: Chúa Giê-su trao ban cho hiến tế đời mình, chiều kích linh mục khi thưa với Thiên Chúa Cha: “Cha đã không muốn hiến tế hay lễ vật, nhưng đã chuẩn bị cho con một thân xác vì thế nên con thưa: Lạy Cha, này đây con đến để thực thi Thánh ý Cha”

Còn Phúc Âm Thánh Lu-ca thì kể lại rằng: Trong cùng lúc đó Đức Thánh nữ Maria đã bày tỏ sự ưng thuận của mình khi thưa: “Này tôi là Nữ tỳ của Thiên Chúa xin hãy xảy ra cho tôi như lời Ngài đã nói”

Chính thái độ tương xứng toàn vẹn này tạo ra mối liên hệ mật thiết giữa mẹ Maria với chức linh mục của Chúa Giê-su, và từ đó cũng làm phát sinh ra mối tương quan đặc biệt giữa chức linh mục thừa tác và Mẹ Maria rất thánh.

Các liên hệ mật thiết giữa Mẹ Maria và Chúa Giê-su trong cuộc đời làm Mẹ kể từ khi Chúa Giê-su thành hình trong lòng Mẹ cho đến lúc chào đời, và suốt cuộc đời thơ ấu của Chúa Giê-su, Mẹ Maria đã nuôi nấng dạy dỗ Chúa Giê-su.

Chính trong biến cố nhập thể, Mẹ Maria đã thấu hiểu ý nghĩa sứ mệnh là nguồn giáo dục chuẩn bị cho con Thiên Chúa chu toàn sứ mệnh linh mục sau này. Do đó chúng ta có thể khẳng định được rằng :

Mẹ Maria có một vai trò quan trọng trongviệc đào tạo các thừa tác viên linh mục của Chúa Giê-su. Chúng ta tất cả đều biết rằng: Mẹ Maria đã sống sâu đậm Mầu nhiệm của Chúa Kitô, đặc biệt qua việc suy gẫm các biến cố Giáng sinh và thời thơ ấu của Chúa. Mẹ cố gắng để cho tâm trí mình thấm nhuần chương trình cứu độ của Thiên Chúa hầu cộng tác vào đó một cách hữu hiệu với nhiều ý thức hơn.

Chính vì thế nên ai là người có thể bằng Mẹ trong việc soi sáng các thừa tác viên của Chúa Giê-su con Mẹ và hướng dẫn họ đi sâu vào các kho tàng vô tận Mầu nhiệm của Ngài để hành động phù hợp với sứ mạng linh mục của mình.

Mẹ Maria đã thông hiệp một cách đặc biệt với hiến tế linh mục của Chúa Kitô, bằng cách chia sẻ ý muốn cứu độ qua thập giá và Mẹ là người đầu tiên đã tham dự một cách trọn vẹn vào hy tế của Chúa Giê-su linh mục và Bánh Thánh.

Vì thế Mẹ cũng cầu bầu cho các linh mục biết đáp trả các đòi buộc của cuộc đời hy tế thiêng liêng ngày càng trọn vẹn hơn.

Trên núi Sọ, Chúa Giê-su đã trao cho Mẹ Maria chức làm Mẹ mới khi nói với Mẹ: “Này Bà, đây là con Bà”

Qua Thánh Gio-an, Chúa Giê-su phó thác cho Mẹ Ngài đoàn tông đồ các linh mục của Ngài cũng như các môn đệ, các linh mục thuộc mọi thế hệ. Khi trao phó Thánh Gio-an cho Đức Mẹ, Chúa Giê-su cũng đã nghĩ đến các thế hệ linh mục mai sau.

Chúa Giê-su trao phó cho tông đồ việc săn sóc Mẹ Maria như chính Mẹ mình, yêu thương Mẹ, kính mến Mẹ và giữ gìn Mẹ trong những năm cuối cùng Mẹ sống trên trần gian như trong áng sáng của trời cao sẽ được đem lên cả hồn lẫn xác và được tôn vinh.

Chính các lời của Chúa Giê-su làm nền tảng cho lòng sùng kính Mẹ Maria và sự kiện các lời đó được nói với một linh mục cũng thật ý nghĩa.

Như thế chúng ta lại chẳng có thể đem đến kết luận rằng: Linh mục người được giao phó cho trách nhiệm thăng tiến và phổ biến lòng sùng kính Đức Mẹ Maria hay sao?

Chính vì thế nên đối với mỗi linh mục, tiếp đón Mẹ Maria có ý nghĩa là dành cho Mẹ một chỗ trong cuộc đời mình, sống kết liên với Mẹ trong tư tưởng, trong tâm tình, trong lòng sốt mến đó với nước Thiên Chúa và lòng sùng mộ Mẹ.

Phải xin Mẹ Maria Mẹ của linh mục điều gì bây giờ?

Ngày nay, có lẽ hơn bao giờ hết vị linh mục phải đặc biệt:

Chức linh mục luôn biết nuôi dưỡng lòng sùng kính Mẹ, và rút tỉa ra từ đó các kết quả do cuộc sống và chức vụ thừa tác của mình.

Tôi khuyến khích mọi tín hữu hiệp ý với các linh mục, tín thác nơi Mẹ Maria và kêu cầu Mẹ ban ơn cho mình và toàn thể Giáo hội.

(Bài huấn đức của Đức Gio-an Phao-lô II ngày 30/6/1993)

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

Đọc nhiều nhất Bản in 09.09.2007. 16:21