Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

21. Đức Mẹ tham dự vào đời sống công khai của Chúa Giê-su

§ Lm Peter Vũ Chương

Ngay từ lúc khởi sự sứ mệnh công khai, Chúa Giê-su đã chọn ra đi khỏi người Mẹ, và khỏi các tình cảm gia đình. Nhưng việc ra đi này không có nghĩa là xa cách tâm hồn.

Cho dù không theo Chúa Giê-su trong cuộc lữ hành của Ngài, trên các nẻo đường của Palestine, trong nhiều dịp khác nhau, Đức Mẹ đã nghe những bài giảng của Người.

Từ bài giảng từ nguyện đường nơi Chúa gặp sự chống đối của các người đồng hương, Mẹ nhìn xa về các ơn thử thách khác nữa và Mẹ tìm hiểu cách sâu xa việc hoàn toàn gắn bó với Thánh ý Chúa Cha bằng cách dâng lên Người sự đau khổ và sự lo lắng của một người mẹ.

Là những lúc không thể gần gũi về thể xác, Mẹ Maria luôn gần gũi Chúa Giê-su cách thiêng liêng bằng việc giữ lại và suy ngắm giáo huấn của Người.

Trong lúc thông công với các biến cố cuộc đời của Chúa Giê-su. Mẹ Maria còn chia sẻ với Người thảm kịch bị dân chúng khước từ.

Việc khước từ mỗi ngày mỗi trở nên cụ thể trong lời nói và trong thái độ của các vị lãnh đạo này. Qua những đau khổ này được lãnh chịu trong âm thầm. Mẹ Maria chia sẻ lộ trình của con Mẹ tiến về Giêrusalem.

Do đó Mẹ Maria là gương mẫu cho tất cả những ai đón nhận lời Chúa Kitô.

Mẹ dạy cho họ lòng tin cậy, lắng nghe Lời Chúa, chấp nhận các thử thách và đau khổ.

(12/03/97)

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

Đọc nhiều nhất Bản in 09.09.2007. 16:18