Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

2. Sứ mạng được trao phó cho mỗi Giám mục

§ Lm Peter Vũ Chương

Các người kế vị các thánh Tông đồ, các Giám mục được mời gọi tham dự vào sứ mạng mà Chúa Giê-su Kitô đã trao phó cho đoàn 12 Tông đồ.

(Số 124) Hiến chế Ánh sáng muôn dân nhắc nhở cho chúng ta biết các Giám mục nhận được quyền dạy dỗ và rao giảng Tin Mừng cho mọi dân nước, cho mọi người, được ơn cứu độ qua lòng tin và bí tích rửa tội.

Mỗi Giám mục được trao cho nhiệm vụ được trông coi một phần dân Chúa và thi hành quyền chủ chăn trên Giáo đoàn đó, nhưng trong sứ mệnh chung là cùng với các Giám mục khác trong Giáo đoàn vun trồng toàn Giáo hội trong sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô.

Tuy có các sắc thái riêng đáng được quý trọng, mỗi giáo phận là một phần của Giáo hội hoàn vũ, và diễn tả thực tại của Giáo hội hoàn vũ.

Vị Giám mục chủ chăn có nhiệm vụ dạy dỗ thánh hóa và nâng đỡ mọi thành phần dân Chúa, do đó các vị phải thi hành sứ mạng chủ chăn của mình như là chứng nhân của Chúa Kitô trước mặt mọi người, đặc biệt những người đã xa rời Thiên Chúa hay chưa biết đến Tin Mừng của Thiên Chúa.

Ơn gọi của các Giám mục là ơn gọi trở nên giống Chúa Giê-su, con người, Đấng đã đến trần gian để cứu vớt người tội lỗi.

(Các Giám mục phải có đối với các cơ cấu và quyền bính xã hội).

Điều Thánh Phao-lô nói xưa kia trước công nghị Do Thái: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn con người trần gian phải là nguyên tắc sống của các Giám mục ngày nay”.

Trong việc thi hành tác vụ thừa tác của mình, nhằm mưu ích cho các linh hồn, các Giám mục được hoàn toàn hưởng quyền tự do và độc lập trước mặt mọi quyền bính dân sự.

Vì thế nên không được phép trực tiếp hay gián tiếp cản ngăn các vị thi hành nhiệm vụ đó.

Cũng không được ngăn cản các vị tự do liên lạc với tòa thánh, các cơ quan khác của Giáo hội, và các tầng lớp dưới quyền các vị.

Dĩ nhiên là trong khi lo lắng cho ơn ích phần hồn của tín hữu, các chủ chăn cũng công tác với các giới lãnh đạo công cộng, thăng tiến phát triển xã hội và hạnh phúc của toàn dân.

Trong cương vị lãnh vực và bổn phận của các vị, bằng cách khuyến khích tín hữu vâng lời những luật lệ công bằng và tôn trọng quyền bính hợp hiến.

Tuy nhiên, vì nhiều khi các giáo phận quá rộng, tín hữu quá đông và có quá nhiều việc nên các giám mục cũng có quyền có các Giám mục phó với quyền kế vị và các Giám mục phụ tá để phân chia công việc đáp ứng các nhu cầu mục vụ của giáo phận.

Ngoài ra, các Giám mục cũng có thể thành lập một số cơ quan giáo phận, hay liên giáo phận hoặc vùng miền.. hầu đáp ứng các nhu cầu mục vụ rộng lớn chung. Đó là lý do giải thích sự hiện diện của nhiều Hội đồng khác nhau do chính Tòa Thánh hay các Hội đồng Giám mục cho thành lập. Để có thể điều hòa nhiều lãnh vực sinh hoạt khác nhau như thế, cần có sự trợ giúp, cộng tác và hợp nhất giữa các Giám mục với nhau.

(Đức Gio-an Phao-lô II)

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

Đọc nhiều nhất Bản in 15.09.2007. 16:08