Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

2. Huấn luyện linh mục

§ Lm Peter Vũ Chương

(tài liệu Thượng Hội đồng Giám mục năm 1990)

Tài liệu (năm 1990) giúp các linh mục được tăng trưởng thêm trong khả năng phục vụ và nhất là được lớn lên trong sự đồng hóa với Chúa Kitô mỗi ngày một hơn.

Huấn luyện thường xuyên, trọn đời linh mục, nhất là trong 4 khía cạnh chính sau đây: Nhân bản, Thiêng liêng, Giáo thuyết và Mục vụ.

1. Khía cạnh nhân bản:

2. Khía cạnh thiêng liêng:

Tăng trưởng đức tin sống động của linh mục. Mỗi linh mục dấn thân tận hiến cho Chúa Kitô; luôn ý thức hơn về sự tận hiến này. Đây là lý do biện minh cho sự khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh nơi linh mục.

Đời sống thiêng liêng của linh mục được nuôi dưỡng bởi sự cầu nguyện bởi Lời Chúa, bởi sự hướng dẫn của quyền giáo huấn của Giáo hội.

Sự hiện diện tiên liệu của Giám mục và của tất cả mọi người chia sẻ vào lý tưởng Phúc âm và nhân bản.

Linh mục mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa Kitô và chấp nhận những đòi hỏi của Giáo hội. Thái độ sẵn sàng này được mở rộng cho tất cả mọi người, và diễn tả sự tự do trong Thánh Thần, tự do được phát triển trong kinh nghiệm và trong việc thực hành đức bác ái phục vụ.

Thái độ sẵn sàng, cởi mở đón nhận mọi người của linh mục như là hậu quả của đời sống thiêng liêng sâu xa và trưởng thành. Sự trưởng thành trong đời sống thiêng liêng thay vì là một cản trở thì là một khích lệ, một cỗ võ cho sự sẵn sàng đón nhận người khác.

3. Khía cạnh giáo thuyết:

Nhờ việc chuyên cần nghiên cứu học hỏi Thần học, linh mục có thể đồng hóa trong một hình thức chắc chắn, có hệ thống và riêng cho cá nhân, đồng hóa kho tàng giáo thuyết phong phú của giáo hội.

Như thế, linh mục có thể chu toàn sứ mạng và sứ mạng đòi linh mục phải trả lời những vấn nạn chống lại giáo lý công giáo và giúp linh mục thắng khuynh hướng không chấp nhận giáo thuyết của Giáo hội, hoặc thái độ tiêu cực với quyền giáo huấn và thánh truyền.

4. Khía cạnh mục vụ :

Cần vượt qua hai thái cực :

a) Thái cực tránh né, không muốn làm gì cả.
b) Quá hăng say hoạt động, vì hoạt động mà thôi.

Tránh được cám dỗ kể mình như là một nhân viên hay một công chức cho một cơ cấu nào đó và là công chức chỉ muốn làm việc trong một số giờ hoặc với một lớp người nào đó mà thôi.

* Huấn luyện liên tục :

Cần cho mọi lứa tuổi linh mục và cho mọi chức vụ, mọi cấp bậc trách nhiệm linh mục đang lãnh nhận.

* Chủ thể :

Người phải huấn luyện :

* Vai trò của vị Giám mục :

Giám mục là cha và là mục tử đối với linh mục đoàn.

* Vai trò của Giám đốc Học viện Dòng Tu, các Tu hội linh mục:

Linh mục tham dự vào tinh thần và ơn đoàn sủng của các vị thánh sáng lập.

* Sinh hoạt :

* Tu đức:

* Người giáo dân:

Người giáo dân chia sẻ kinh nghiệm nhân bản và chuyên nghiệp của họ với các linh mục. Quan hệ tốt giữa linh mục và giáo dân.

(Tài liệu ghi 22/11/1990)

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

Đọc nhiều nhất Bản in 15.09.2007. 16:33