Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

19. Thừa tác vụ và đời sống linh mục

§ Lm Peter Vũ Chương

Là sứ giả của Phúc âm, các linh mục là những người cộng tác của hàng Giám mục có trách nhiệm trong việc xây dựng và nâng đỡ dân Chúa, qua việc giảng dạy, cử hành các bí tích và hướng dẫn với sự khôn ngoan đến việc thực hiện Nước Thiên Chúa, một nhiệm vụ không thiếu các khó khăn, nhất là trong bối cảnh của đời sống hiện nay.

Vì thế, như sắc lệnh của công đồng đã nhấn mạnh, các Ngài có một vai trò rất quan trọng nhưng càng ngày càng khó khăn, trái lại rất cần thiết cho việc canh tân Giáo hội.

Thực sự, làm sao người ta có thể tưởng tượng được cộng đồng Kitô không có sự hiện diện và phục vụ hằng ngày của các linh mục ?

Trước khi là một chức vụ thừa tác vụ, linh mục là một mầu nhiệm của ơn thánh. Đây chính là mầu nhiệm của một ơn gọi riêng biệt. Qua ơn gọi này, một thành viên của dân Chúa được gọi tận hiến cả cuộc đời cho Nước Trời, và vì ơn của Bí tích Truyền chức được ấn dấu riêng làm cho họ trở nên giống hình ảnh Chúa Kitô Linh mục.

Chính trong mối liên hệ sâu xa với Chúa Kitô mà chúng ta thấy được tại sao chức linh mục thừa tác trong bản chất và không những qua cấp bậc khác hẳn với chức linh mục chung của các tín hữu.

Thực sự các linh mục đã được đồng hình với Chúa Kitô Linh mục nhờ một tước hiệu mới nghĩa là trở nên thừa tác viên của Chúa -là Đầu- để xây dựng và kiến thiết toàn thể Nhiệm Thể của Người -tức Giáo hội-. Các ngài hành động nhân danh Chúa Kitô cách riêng, lúc các ngài cử hành Thánh Thể, nhân danh Chúa Kitô các ngài được đặt làm cha và người giáo dục đức tin được trang bị quyền bính tương xứng. Nhưng Công đồng khuyên các ngài đừng quên rằng các ngài phải trở nên người anh em của các ngài, cởi mở đối với việc cộng tác và trách nhiệm của tất cả các người đã lãnh phép rửa tội.

Các người nghèo khổ và các người bé mọn được trao phó cách đặc biệt cho các ngài, sứ mệnh của các linh mục là sứ mệnh thực sự đòi hỏi nhiều và rất cao trọng. Linh tính của các tín hữu không sai lầm khi họ chờ đợi các linh mục tiến đến một sự thánh thiện cao cả hơn.

Ước gì Đức Trinh nữ Mẹ linh mục đời đời và tối cao gần gũi các linh mục của cả thế giới, con cái riêng của Người.

Và ước gì Người giúp đỡ cách riêng những vị trong các ngài đang sống trong những tình huống khó khăn.

Ước gì Người giúp đỡ mọi linh mục được luôn luôn xứng đáng với nhiệm vụ.

Ước gì Người thúc đẩy cộng đồng Kitô biết coi các linh mục thực sự như là các vị chủ chăn và như những người cha của mình và nâng đỡ các ngài bằng lời cầu nguyện, bằng cộng tác và bằng tình yêu mến chân thành.

(Đức Gio-an Phao-lô II ngày 26/11/1995)

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

Đọc nhiều nhất Bản in 09.09.2007. 15:44