Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

16. “Tạ ơn Chúa vì hồng ân chức linh mục đã lãnh nhận”

§ Lm Peter Vũ Chương

Anh em thân mến trong chức linh mục,

Tôi muốn được mời gọi anh em chia sẻ lời ca tạ ơn của tôi vì ơn gọi linh mục đã lãnh nhận. Như anh em biết, các dịp mừng kỷ niệm là những giây phút quan trọng trong cuộc đời linh mục. Nhân dịp mừng kỷ niệm này, cũng giống như những cột mốc trên con đường ơn gọi của chúng ta.

Trong truyền thống Thánh Kinh, dịp lễ mừng kỷ niệm là một thời gian để vui mừng và tạ ơn, người nông dân tạ ơn Đấng Tạo hóa vì được mùa.

Nhân dịp mừng kỷ niệm của chúng ta, chúng ta muốn cảm ơn vị Mục Tử đời đời, vì những thành quả của đời linh mục chúng ta, vì sự phục vụ của chúng ta đối với Giáo hội và nhân loại, tại nhiều nơi khác nhau trên khắp thế giới và trong những hoàn cảnh sống rất khác biệt và trong những môi trường làm việc khác nhau - trong đó Thiên Chúa quan phòng đã dẫn đưa chúng ta đến và đã muốn chúng ta ở lại.

Chúng ta biết rằng: chúng ta là những đầy tớ bất xứng, nhưng chúng ta biết ơn Chúa vì đã muốn làm cho chúng ta trở thành các thừa tác viên của ngài. Chúng ta cũng biết ơn đối với mọi người, nhất là những ai đã giúp đỡ chúng ta tiến tới chức linh mục và những ai mà Chúa quan phòng đã đặt để trên bước đường ơn gọi của chúng ta.

Chúng ta cảm ơn tất cả, mà trước hết là cha mẹ chúng ta, những người mà bằng nhiều cách, đã là hồng ân của Chúa cho chúng ta. Có biết bao lời dạy dỗ và gương sáng quý báu mà các ngài đã cho chúng ta.

Với lời tạ ơn, chúng ta cũng xin Chúa và anh chị em tha thứ cho chúng ta vì những yếu hèn và vấp ngã của chúng ta, vì những hậu quả của sự yếu đuối của chúng ta.

Theo Kinh Thánh, những dịp mừng kỷ niệm không chỉ là những dịp tạ ơn vì ngày mùa tốt tươi. Đó cũng là dịp tha những món nợ mà chúng ta đã chồng chất trong suốt cuộc đời chúng ta và trong khi chúng ta thi hành chức vụ.

Thánh Phaolô Tông đồ đã viết: “Anh em thân mến, hãy quý trọng ơn gọi của anh em”.

Được lời Thánh nhân thúc đẩy, chúng ta hãy quý trọng con đường chúng ta đã đi qua cho đến ngày hôm nay, con đường trong đó ơn gọi của chúng ta đã được củng cố, được đào sâu và kiên cố. Chúng ta quý trọng con đường này để ý thức hơn về hoạt động yêu thương của Chúa trong cuộc đời chúng ta.

Đồng thời, chúng ta cũng không thể quên những người anh em trong chức linh mục đã không kiên trì trong cuộc hành trình mà họ đã khởi sự. Chúng ta phó thác họ cho Tình yêu Chúa Cha và đảm bảo cho họ về lời cầu nguyện của chúng ta.

Anh em thân mến trong chức linh mục,

Chính trong ý nghĩa này mà tôi muốn được mời gọi anh em cùng với tôi dâng lời cảm tạ vì hồng ân của ơn gọi và chức vụ linh mục :

- Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con chức vụ linh mục.

- Chúng con ca ngợi Chúa

- Chúng con chúc tụng Chúa

- Chúng con ngợi khen Chúa và chúng con cảm tạ Chúa.

Ôi ! Lạy Chúa ! Toàn thể trái đất thờ lạy Chúa.

Là các thừa tác viên của Chúa, cùng với tiếng nói của các ngôn sứ, ca đoàn các tông đồ, chúng con tuyên xưng Chúa là Cha và là Chúa của mọi hình thức của sự sống, phát xuất từ chỉ một mình Chúa.

Ôi ! Lạy Chúa Ba Ngôi cực thánh, chúng con nhận biết Chúa như là nơi phát sinh và khởi đầu của ơn gọi chúng con. Từ đời đời, Chúa là Chúa Cha đã nghĩ đến chúng con và muốn chúng con hiện hữu và đã yêu thương chúng con. Chúa là Chúa chúng con. Chúa đã chọn chúng con và kêu gọi chúng con, chia sẻ chức linh mục độc nhất và vĩnh cửu của Chúa. Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng con tràn ngập ân huệ và đã xức dầu để thánh hiến chúng con.

Lạy Chúa là Chúa tể của thời gian và lịch sử, Chúa đã đặt để chúng con trước ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba của Kitô giáo, để chúng con làm chứng cho ơn cứu rỗi mà Chúa đã thực hiện trên toàn thể nhân loại.

Chúng con là Giáo hội đang công bố vinh quang của Chúa, chúng con cầu khẩn Chúa xin đừng bao giờ để thiếu những linh mục thánh thiện để phục vụ Tin Mừng.

Xin Chúa làm cho vang dội trong từng nhà thờ và khắp nơi hang cùng ngõ hẻm lời cầu xin:

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến !

Xin hãy đến để khơi dậy những thế hệ mới gồm những người trẻ sẵn sàng làm việc trong vườn nho của Chúa, để quảng bá Nước Chúa cho đến tận cùng trái đất”.

Và Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Kitô, dưới chân cây Thập giá của con Mẹ, Mẹ đã đón nhận chúng con cùng với Thánh Gio-an Tông đồ như con yêu dấu của Mẹ. Xin Mẹ hãy tiếp tục theo dõi ơn gọi của chúng con. Chúng con xin phó thác cho Mẹ những năm tháng trong chức vụ mà Chúa Quan phòng đã ban cho chúng con để sống.

Xin Mẹ hãy ở bên cạnh chúng con để hướng dẫn chúng con trên những bước đường dương thế để chúng con gặp gỡ những người mà Con Mẹ đã cứu chuộc bằng giá máu của Người. Xin Mẹ giúp chúng con thực thi hoàn toàn ý muốn của Chúa Giê-su, Đấng đã do Mẹ sanh ra để cứu rỗi nhân loại.

Ôi ! Lạy Chúa Kitô, Chúa là niềm hy vọng của chúng con. Trong Chúa, chúng con đã hy vọng. Xin đừng để chúng con phải muôn đời tủi hổ.

(Đức Gio-an Phao-lô II dịp mừng Kim Khánh Linh mục trích thư thứ năm Tuần Thánh 4/4/1996)

Cảm tạ Chúa vì hồng ân Linh mục

“Tôi dâng lên Thiên Chúa những lời tạ ơn và hết sức cảm động vì tất cả những gì Thiên Chúa đã muốn hoàn tất nơi Tôi. Đồng thời, Tôi cũng biết ơn rất nhiều người mà Tôi đã gặp trên đường đời Tôi đi, những người, cách này hay cách khác, đã giúp Tôi thực hiện đoạn đường đã đi trong những năm qua.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Nữ Vương tất cả các Thánh, xin Thiên Chúa Cha hằng hữu tiếp tục hướng dẫn những bước đường Tôi đi ngõ hầu Tôi có thể là thừa-tác-viên trung thành của những hồng ân Thiên Chúa và là người tôi tớ quảng đại phục vụ đoàn chiên mà Ngài đã trao phó cho Tôi”

(Đức Gio-an Phao-lô II ngày 31/10/1996

(hết)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục

Đọc nhiều nhất Bản in 15.09.2007. 17:26