Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

15. Linh mục và việc cử hành Phụng vụ Thánh Thể

§ Lm Peter Vũ Chương

“Cử hành Phụng vụ Thánh Thể là sứ vụ chính yếu của linh mục. Chúng ta chỉ có thể hiểu chiều kích trọn vẹn sứ mệnh của linh mục trong bí tích Thánh Thể nếu biết rằng: Bí tích Thánh Thể trước hết là việc lặp lại Hiến tế Thập giá của Chúa Giê-su trên bàn thờ và là thời điểm nòng cốt của ơn cứu độ.

Chúa Kitô, Linh mục và Bánh Thánh là Đấng vâng lời Thiên Chúa Cha thành toàn ơn cứu độ đại đồng. Ngài là vị Thượng tế duy nhất của thời Tân Ước, Đấng đã dâng lên Thiên Chúa Cha việc phụng tự toàn vẹn. Các lễ nghi phụng tự thời Cựu Ước đã chỉ là hình ảnh diễn tả trước Hiến tế của Chúa Kitô. Với Hiến tế bằng chính Máu của mình đổ ra trên Thập giá, Chúa Kitô bước vào trong Cung Thánh một lần cho tất cả và đem lại cho chúng ta ơn cứu độ vĩnh cửu. Ngài đã loại bỏ hiến tế cũ để thiết lập một Hiến tế mới bằng cách hiến dâng chính mình để thi hành thánh ý của Thiên Chúa Cha.

Khi cử hành Thánh Thể, linh mục lặp lại Hiến tế đó và mở suối nguồn Ơn Cứu độ cho Giáo hội và cho toàn thế giới.

Chính vì thế nên cùng với Giáo huấn của Công đồng chung Va-ti-ca-nô II, tài liệu đúc kết Thượng Hội đồng Giám mục năm 1971 đã khẳng định rằng: “Chức thừa tác linh mục đạt tới điểm cao nhất trong việc cử hành bí tích Thánh Thể là suối nguồn và trung tâm sự hiệp nhất của Giáo hội.

Số 28 “Hiến Chế Ánh sáng muôn dân (LG)” cũng như số 2: sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục khẳng định rằng: “Các linh mục thi hành chức vụ thánh của mình, đặc biệt trong việc quy tụ các tín hữu để loan báo Lời Chúa và cử hành bí tích Thánh Thể, trong đó mọi lời cầu và lễ tế thiêng liêng của tín hữu được toàn vẹn nhờ kết hiệp với hiến tế của Chúa Kitô là Đầu Mình mầu nhiệm Giáo hội”.

Toàn sứ mệnh chức thừa tác linh mục phát xuất từ Hiến tế Thánh Thể. Chính khi lặp lại lời truyền phép: “Này là Mình Thầy...” “Này là Máu Thầy...”, vị linh mục đạt điểm cao nhất trong chức vụ của mình.

Chính vì sự cao trọng này của Bí tích Thánh Thể mà các linh mục thánh thiện trong lịch sử dài của Giáo hội đã luôn luôn chuẩn bị Thánh lễ, cử hành Bí tích Thánh Thể với cả lòng sốt mến và cảm ơn sau Thánh lễ.

Cuộc đời linh mục cũng phải là một Bánh Thánh hiến tế cho Thiên Chúa và cho thế giới bởi vì tất cả chức thừa tác linh mục và các bí tích đều quy hướng về Bí tích Thánh Thể, nơi chất chứa tất cả kho tàng thiêng liêng của Giáo hội.

Khi ý thức được sự thật quan trọng này, vị linh mục, một đàng mở rộng tâm lòng cho mọi chiều kích của thế giới, đàng khác phải cố gắng làm mọi sự để thông truyền kho tàng đó cho cộng đoàn.

Trong các chương trình mục vụ, vị linh mục phải sắp xếp huấn luyện tín hữu làm sao để hướng cuộc sống của họ tới Bí tích Thánh Thể.

Đức Gio-an Phaolô II than phiền là: con số tín hữu ít tham dự Thánh lễ, mặc dù có nhiều linh mục đã rất sốt sắng cổ võ kêu mời. Đó là dấu chỉ cuộc sống nội tâm yếu ớt và thiếu lòng tin nơi Chúa Kitô linh mục.

Ngoài ra, tín hữu tham dự cũng phải ý thức đừng để Thánh lễ trở thành một mớ nghi lễ bên ngoài. Cần phải lưu ý rằng: Thánh lễ là một bí tích, qua đó Chúa Kitô trao ban năng lực tình yêu của Ngài cho chúng ta. Vì thế, các linh mục phải cố gắng tìm mọi cách dạy dỗ, cổ võ và gây ý thức sâu rộng nơi tín hữu, đặc biệt là phải săn sóc khía cạnh phụng vụ và cử hành làm sao để giúp tín hữu cảm nghiệm sâu xa ơn ích thiêng liêng của Bí tích Thánh Thể.

Đức Gio-an Phaolô II đã đặc biệt khuyến khích các linh mục phát huy lòng sùng kính Thánh Thể:

“Sau cùng, tôi muốn nhắc nhở cho hàng linh mục biết rằng: các vị còn có sứ mệnh cổ võ lòng sùng kính Thánh Thể ngoài khung cảnh của Thánh lễ nữa, bằng cách cố gắng biến nhà thờ trở thành nhà cầu nguyện Kitô, nơi Chúa Giê-su Cứu thế hiện diện được tôn thờ và trở thành sự nâng đỡ và ủi an cho các tín hữu. Căn nhà này phải thích hợp với việc cầu nguyện và với các buổi cử hành phụng vụ thánh: ngăn nắp, sạch sẽ, và đẹp đẽ ngay trên bình diện nghệ thuật nữa, làm sao để bầu khí của nó khuyến khích tín hữu cầu nguyện.

Cũng chính vì thế nên Công Đồng chung Va-ti-ca-nô II khuyên các linh mục trau dồi khoa học và nghệ thuật phụng vụ. Sở dĩ tôi nhấn mạnh đến khía cạnh này vì nó cũng nằm trong nghệ thuật chăn dắt các tâm hồn, đặc biệt là của các cha xứ và tất cả các giới hữu trách các nhà thờ và nơi phụng tự.

Dù sao đi nữa, tôi cũng xin lặp lại và tái khẳng định với tất cả xác tín mối tương quan mật thiết giữa chức linh mục và Bí tích Thánh Thể.

Vị Linh mục là người của Thánh Thể, là tôi tớ và thừa tác viên của Chúa Kitô trong Bí tích này, nơi chứa đựng tất cả kho tàng của Giáo hội.

Mỗi một linh mục, trong mọi cấp bậc và lãnh vực hoạt động, đều là tôi tớ và thừa tác viên của Mầu nhiệm Vượt Qua được thành toàn trên Thập giá và sống trở lại trên Bàn Thờ để mưu cầu ơn cứu độ cho nhân loại”.

(Bài Huấn đức của Đức Gio-an Phao-lô II ngày 12/5/1993)

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

Đọc nhiều nhất Bản in 09.09.2007. 15:36