Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 7/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

10. Thư thứ năm Tuần Thánh của Đức Gio-an Phao-lô II gởi các linh mục (tháng 3 năm 1997)

§ Lm Peter Vũ Chương

“Lạy Chúa Giê-su, Linh mục đời đời, theo phẩm Men-ki-sê-đê. Chúng ta trở về với Cựu Ước, với Thánh vịnh 110. Tất cả chúng ta đều biết: Chúa Kitô là một Linh mục giống như Men-ki-sê-đê. Điều này có nghĩa gì ?

Chức linh mục của Ngài được thể hiện qua việc dâng hiến chính thân thể Ngài một lần cho tất cả. Hiến thân như của lễ đẫm máu trên Thập giá. Ngài cũng thiết lập cuộc tưởng niệm không đổ máu cho mọi thời đại dưới hình bánh và hình rượu; và dưới hình Bánh và hình Rượu, Ngài ký thác hy lễ của Ngài cho Giáo hội. Bằng cách thế ấy, Giáo hội và mỗi linh mục trong Giáo hội cử hành hiến lễ duy nhất của Chúa Kitô.

Tôi vẫn còn nhớ một cách sống động cái ấn tượng của những lời truyền phép mà lần đầu tiên tôi đã đọc lên cùng với Đức Giám mục truyền chức cho tôi. Ngày hôm sau, tôi lặp lại những lời đó trong thánh lễ cử hành tại nhà nguyện dưới hầm nhà thờ Thánh Lê-ô-nar-đô và từ đó không biết bao lần tôi đã lặp lại những lời Truyền phép ấy để làm cho Chúa Kitô hiện diện dưới Hình Bánh và Hình Rượu trong tác động cứu rỗi của hiến lễ hy sinh của Ngài trên thập giá.

Một lần nữa, chúng ta hãy cùng nhau chiêm ngắm Mầu nhiệm cao cả này: Chúa Giê-su đã cầm lấy bánh, trao cho các môn đệ và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao ước, đổ ra cho muôn người được tha tội” (Mt 26, 26-28)

Rồi Ngài thêm: “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22, 19)

Làm sao những lời kỳ diệu này không nằm trong trọng tâm của đời sống mỗi linh mục ?

Chúng ta hãy lặp lại những lời đó như thể lần đầu tiên. Chúng ta hãy làm thế nào để không đọc những lời đó như một thói quen. Những lời đó diễn tả sự thể hiện trọn vẹn chức linh mục của chúng ta.

Cử hành hiến lễ của Chúa Kitô, chúng ta không ngừng chú ý đến những lời mà chúng ta đọc được trong thư gởi Giáo đoàn Do Thái: Khi Chúa Kitô đến như Thượng tế, mang lại phúc lộc tương lai, Ngài đã đi vào cung thánh một lần cho tất cả.

Ngài đã không dùng máu dê và máu bò nhưng chính Máu Ngài để thực hiện cuộc cứu rỗi vĩnh viễn, bởi vì với việc rảy máu dê và tro của xác bò, cái thanh tẩy của các người bị uế tạp, thì Máu Chúa Kitô, Đấng nhờ Thần Khí hằng hữu mà hiến tế cho Chúa chính mình như của lễ không tỳ ố, có sức thanh tẩy lương tâm của anh em khỏi những việc làm chết chóc, để làm cho anh em xứng đáng phụng sự Chúa hằng sống biết chừng nào! Do đó, Ngài là Đấng trung gian của Giao ước mới.

Những lời khẩn cầu trong Kinh Cầu Chúa Giê-su Kitô linh mục và hiến lễ, một cách nào, đều xuất phát từ những lời trên đây hay những lời khác trong lá thư :

“Lạy Chúa Giê-su là Thượng tế được chọn giữa loài người, được đặt lên cho loài người.

Lạy Chúa Giê-su là Thượng tế của lòng tin chúng con, là Thượng tế cao trọng hơn Môi-sê;

Lạy Chúa Giê-su là Thượng tế của Nhà Tạm chân thật,

Lạy Chúa Giê-su là Thượng tế của những phúc lộc tương lai,

Lạy Chúa Giê-su là Thượng tế thánh thiện, tinh tuyền và không tỳ vết,

Lạy Chúa Giê-su là Thượng tế trung thành và hay thương xót,

Lạy Chúa Giê-su là Thượng tế của Thiên Chúa, nhiệt tình yêu thương các linh hồn.

Lạy Chúa Giê-su là Thượng tế hoàn hảo muôn đời, là Thượng tế đã đổ máu mình ra để lên trời.

Khi ta lặp lại những lời khẩn cầu này, chúng ta thấy được nơi con mắt đức tin những gì đã được nói đến trong lá thư gởi Giáo đoàn Do-thái.

(còn tiếp)

Lm Peter Vũ Chương

Tr trước | Mục lục | Tr sau

Đọc nhiều nhất Bản in 15.09.2007. 17:13