Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 11/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tuần Chín Kính Chúa Thánh Thần

§ Lm Đoàn Quang, CMC

Xin Mẹ Maria giúp chúng con như xưa Mẹ giúp các Tông đồ của Mẹ dọn lòng đón ơn Chúa Thánh Thần.

Ngày 1 (Thứ Sáu)
Chúa Thánh Thần trong việc Ngôi Hai làm người

Tin mừng theo Thánh Luca 1:34-38:
Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến người nam" Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được". Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói".

pentecost7.jpg

- Im lặng cầu nguyện 1 phút...

- Hát:

Cầu xin Chúa Thánh Thần. Người thương thăm viếng hồn con.

Đem xuống cho con hồng ân chan chứa. Trau dồi cho đáng ngôi Thánh đường.

ĐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba. Đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm. Nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

Lời cầu:

Lạy Chúa Cha Toàn năng hằng hữu,

Chúa đã cho chúng con được làm con Chúa qua Bí tích Rửa tội, xin ban cho chúng con những ơn thiêng của Chúa Thánh Thần để chúng con sống ngoan thảo với Chúa hơn:

1. Xin ban cho con ơn Khôn ngoan, để con coi nhẹ những sự đời này, mà yêu thích những sự đời sau. Chúng con cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhận lời chúng con. (các câu sau cũng thưa như vậy)

2. Xin ban cho con ơn Thông minh, để con hiểu biết sâu xa về đạo thánh Chúa.

3. Xin ban cho con ơn Lo liệu, để con biết quyết định trong những lúc khó khăn, chọn điều làm vinh Danh Chúa.

4. Xin ban cho con ơn Sức mạnh, để con can đảm chịu đựng những đau khổ sinh ích cho phần rỗi con.

5. Xin ban cho con ơn Hiểu biết, để con biết nhận ra Thánh Ý Chúa trong những việc con phải làm.

6. Xin ban cho con ơn Đạo đức, để con biết yêu mến, phụng sự Chúa cách vui vẻ.

7. Xin ban cho ơn Kính sợ, để con tránh xa những điều làm mất lòng Chúa.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Ngày 2 (Thứ Bảy)
Chúa Thánh Thần hướng dẫn Chúa Kitô

Tin Mừng theo thánh Luca:
Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa; sau đó, đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con. Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Gioađan trở về, và được Thánh Thần hướng dẫn đi vào nơi vắng vẻ 40 ngày, chịu quỉ satan cám dỗ...

- Im lặng cầu nguyện 1 phút ...
- Hát ...
Lời cầu ...

Ngày 3 (Chúa Nhật)
Chúa Thánh Thần trong việc Đức Mẹ viếng bà chị Elisabet

Tin mừng theo thánh Luca (1,39-56):
Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng, "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em". Bấy giờ bà Maria nói, "Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn! Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham, và cho con cháu đến muôn đời". Bà Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

- Im lặng cầu nguyện 1 phút ...
- Hát ...
Lời cầu ...

Ngày 4 (Thứ Hai)
Chúa Thánh Thần cho ta làm con Chúa

Thư Rôma (Rm 8,14 -17)
Những ai được Thánh Thần Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con Thiên Chúa. Vì Thánh Thần anh em lãnh nhận được, không phải là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt như xưa; nhưng là tinh thần dưỡng tử (con nuôi), khiến anh em được kêu lên: "Abba, Ba ơi". Chính Thánh Thần chứng thực cho thần trí ta rằng: Ta là con Thiên Chúa. Vậy là con thì cũng là người thừa kế. Được Cha cho thừa kế, tức là cùng thừa kế với Đức Kitô. Vậy nếu ta cùng chịu đau khổ với Người, ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.

- Im lặng cầu nguyện 1 phút ...
- Hát ...
Lời cầu ...

Ngày 5 (Thứ Ba)
Thân xác ta là Đền thờ của Chúa Thánh Thần

Thư 1 Corinhtô 6:15-20:
Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? Ai đã kết hợp với Chúa, thì nên một tinh thần với Người. Anh em hãy tránh xa tội gian dâm... kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình. Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.

- Im lặng cầu nguyện 1 phút ...
- Hát ...
Lời cầu ...

Ngày 6 (Thứ Tư)
Hoa trái của Thánh Thần

Thư Galata 5:16-26:
Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo Thánh Thần, và như vậy, anh em sẽ không còn thoả mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thánh Thần, còn Thánh Thần lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn.

Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước, như tôi đã từng bảo: những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa.

Còn hoa quả của Thánh Thần là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.

Những ai thuộc về Đức Kitô Giêsu thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê.

Nếu chúng ta sống nhờ Thánh Thần, thì cũng hãy nhờ Thánh Thần mà thẳng tiến.

Đừng tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tị nhau.

- Im lặng cầu nguyện 1 phút ...
- Hát ...
Lời cầu ...

Ngày 7 (Thứ Năm)
Bổn phận Kitô hữu

Thư Titô 3:1-7:
Anh hãy nhắc nhở cho ai nấy phải phục tùng và tuân lệnh các nhà chức trách, các người cầm quyền, phải sẵn sàng làm mọi việc tốt, và đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng phải hiền hoà, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người. Thật vậy, cả chúng ta nữa, xưa kia chúng ta cũng ngu xuẩn, không vâng lời, lầm lạc, làm nô lệ cho đủ thứ đam mê và khoái lạc, sống trong gian ác và ganh tị, đáng ghét và ghen ghét lẫn nhau. Nhưng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và lòng yêu thương của Người đối với nhân loại. Không phải vì tự sức mình chúng ta đã làm nên những việc công chính, nhưng vì Người thương xót, nên Người đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta, nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Kitô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời, như chúng ta vẫn hy vọng.

- Im lặng cầu nguyện 1 phút ...
- Hát ...
Lời cầu ...

Ngày 8 (Thứ Sáu)
Hiệp nhất trong Thánh Thần

Thư Ephesô 4:1-7:
Vậy, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thánh Thần đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thánh Thần, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Thiên Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Nhưng mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Đức Kitô ban cho.

- Im lặng cầu nguyện 1 phút ...
- Hát ...
Lời cầu ...

Ngày 9 (Thứ Bảy)
Chiến đấu trong Thánh Thần

Thư Ephesô 6:10-18:
Sau cùng, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỉ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với người phàm, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thánh Thần ban cho, tức là Lời Thiên Chúa. Theo Thánh Thần hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể các thánh.

- Im lặng cầu nguyện 1 phút ...
- Hát ...
Lời cầu ...

Lm Đoàn Quang, CMC

Tags · · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 23.12.2007. 14:59