Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thử phân tích sơ sơ về chữ ký LM Bích mà Chính quyền CSVN đưa ra làm bằng chứng - đã thấy là họ dùng giấy gỉả mạo!

§ Bút Cong

4 chữ ký của Lm Bích mà UBND làm chứng từ đều không hợp nhau!

80904chunggia.jpg

4 chữ ký khác nhau, đặc biệt chứng từ chữ ký 1991 rõ ràng là giả một cách quê mùa.

Kết luận: Chính quyền đã dùng đồ giả tạo làm chứng cớ. Một chính quyền dùng chứng giả để khởi tố hình sự thì hỏi chính quyền này còn có công đạo hay có công lý được không? Thế thì làm sao có Quốc gia pháp trị phân minh và Sự Thật được?

Bút Cong

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 04.09.2008. 17:34