Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư hiệp thông gửi ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt của Dòng Chúa Cứu Thế VN

§ Lm Vinhsơn Phạm Trung Thành, DCCT

Sài Gòn, ngày 19 tháng 9 năm 2008

80919dcct.jpg

Lm Vinhsơn Phạm Trung Thành, DCCT
Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 19.09.2008. 10:39