Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư Hiệp Thông của Tòa Giám Mục Thanh Hóa

§ +GM Giuse Nguyễn Chí Linh

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 9 năm 2008

80920thanhhoa.jpg

(đóng dấu và ký tên)

+Giuse Nguyễn Chí Linh
Giám Mục Giáo Phận Thanh Hoá
Giám Mục Giáo Phận Phát Diệm

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 20.09.2008. 08:08