Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư Hiệp thông của Tỉnh DCCT Warsaw (Ba Lan)

§ Fr. Ryszard Bożek, C.Ss.R.

Ngày 29/01/2010

Kính gửi cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.
Giám tỉnh DCCT Việt Nam

Cha Giám tỉnh thân mến,

Thay mặt cho tất cả anh em DCCT Warsaw, tôi xin bày tỏ sự liên đới và ủng hộ anh em DCCT Việt Nam. Lịch sử của đất nước tôi giúp tôi hiểu rất rõ hoàn cảnh hiện nay của anh em. Đất nước tôi, cũng như đất nước anh em hiện nay, đã trải qua thời kỳ phân biệt đối xử về những quyền cơ bản nhất của con người như tự do tôn giáo và các quyền tự do khác.

Người dẫn đường chúng tôi đến tự do chính là Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Chúng tôi vẫn nhớ những lời ngài nói ở Gdansk vào năm 1987, trong đó ngài đã minh định những mô hình của các tương quan xã hội đích thực. Những lời của ngài liên hệ đến những lời của thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Galát: Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau (Gl 6,2). Ngài nói: Liên đới có nghĩa là mang gánh nặng cho nhau. Và gánh nặng đó phải được cả cộng đoàn vác đỡ. Như thế có nghĩa là gánh nặng đó không bao giờ làm cho người này chống lại người kia. Điều đó cũng có nghĩa là những người mang gánh nặng ấy không bao giờ bị bỏ rơi trong đơn độc.

Chúng tôi được hiệp thông với anh em trong lúc khó khăn này. Chúng tôi hiểu rõ những sự kỳ thị và bách hại đang nhắm vào anh em và Hội thánh Công giáo do nhà cầm quyền Việt Nam gây ra. Một lần nữa, chúng ta hãy nhớ đến Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II và những lời phát biểu của ngài vào ngày 01/01/1988 khi cử hành ngày Thế Giới Hòa Bình: Trước hết, tự do tôn giáo, nhu cầu thiết yếu của phẩm giá mỗi con người, là tảng đá góc của công trình nhân quyền, và vì vậy là yếu tố không thể thay thế trong sự thiện của cá nhân và của toàn xã hội (…) Hơn nữa, mọi hình thức bạo lực đối với tự do tôn giáo, cho dù là công khai hay che giấu, sẽ phá hủy tận gốc tiến trình hòa bình.

Cho tôi gửi lời thăm thầy Tặng, người anh em bị công an đánh đập trong những ngày vừa qua. Tôi hứa sẽ ủng hộ và cầu nguyện cho thầy.

Do những cuộc bách hại gần đây xảy ra trên đất nước anh em, chúng tôi quyết định khởi động một “chiến dịch thông tin” về hoàn cảnh của Hội thánh Công giáo tại Việt Nam.

Đặc biệt đối với DCCT Warsaw, chúng tôi sẽ nhớ đến anh em DCCT Việt Nam vào ngày 2/2/2010. Vào ngày đó tất cả các cộng đoàn DCCT tại Ba Lan sẽ cầu nguyện cho anh em trong suốt Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đồng thời ngày hôm sau, cùng với tất cả các Nghị viên Công Hội Tỉnh, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh em trong Thánh Lễ.

Chúng tôi hy vọng rằng ngày tự do cho Hội thánh tại Việt Nam sẽ gần kề. Tôi cầu nguyện để cùng với anh em DCCT Ba Lan, tôi phó thác Tỉnh Dòng của anh em cho sự chuyển cầu của Tôi Tớ Chúa là Thầy Marcel Văn.

Trong Đức Kitô Cứu Thế.

Fr. Ryszard Bożek, C.Ss.R.
Giám Tỉnh DCCT Warsaw

P.S. Xin báo cho tôi biết nếu cha nhận và đọc thư của tôi.

Fr. Ryszard Bożek, C.Ss.R.

Đọc nhiều nhất Bản in 02.02.2010. 16:13