Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư hiệp thông của DCCT tại Melbourne, Úc

§ Bruce Duncan CSsR

15 September 2008

80915Melbourne.jpg


Bruce Duncan CSsR (signed)

Also, there are signatures of other priests

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 17.09.2008. 09:23