Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ gửi bà Ngoại trưởng Condoleezza Rice về Tòa Khâm Sứ Hà nội

§ Quốc hội Hoa Kỳ

Thư đề ngày 5/3/2008 được ký bởi 5 dân biểu quốc hội Hoa Kỳ: Zoe Lofgren, Michael R. McNulty, Madeleine Bordallo, Heana Ros-Letinen và Dan Burton.

Download nguyên bản (dạng pdf, 160 Kb)

lettertoRiceTKS.jpg

Quốc hội Hoa Kỳ

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 14.03.2008. 06:32