Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư của Dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà gởi Chủ tịch UBND TP Hà Nội

§ Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2008

... Về các tài liệu đi kèm, chúng tôi chưa có đủ điều kiện để khẳng định tính chân thực của những giấy tờ đó, vì chúng tôi chỉ được cấp bản photocopy. Chúng tôi sẽ xem xét tính chân thực của bản gốc khi cần thiết. (xin xem phóng bản)

_7670.jpg
_7671.jpg
80827GuiUB3


Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 27.08.2008. 12:46