Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư Cha Giám Tỉnh gởi anh em Hà Nội và giáo dân Thái Hà

§ Lm Giuse Cao Đình Trị, C.Ss.R

dcctvn-logo.jpg

TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM
38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3
Tp. Hồ Chí Minh


Saigon, ngày 07 tháng 01 năm 2008

Kính gởi Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên
Bề Trên Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội,

Thân gởi các anh em linh mục tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội,
và thân gởi quí ông bà anh chị em, tín hữu Giáo xứ Thái Hà.

Kính thưa Cha Bề Trên, quí Cha, quí Thầy và tất cả anh chị em rất quí mến,

Thay mặt cho 263 linh mục tu sĩ sống trong 20 nhà và cộng đoàn thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, tôi xin gởi đến Cha Bề Trên, quí Cha, quí Thầy và tất cả anh chị em lời thăm hỏi và lời nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi người.

Cùng với lá thư này, tôi muốn nói với anh chị em rằng: chúng tôi, toàn thể tu sĩ thuộc Tỉnh Dòng đang cùng với anh chị em, bên cạnh anh chị em thắp sáng ngọn nến công lý và hiệp lời nguyện xin sự công bằng trên đất nước thân yêu của chúng ta, cách riêng tại chính mảnh đất mà chúng ta đã và đang vun đắp lời nguyện cầu qua nhiều thế hệ.

Chúng tôi xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng nhân từ vô cùng, nhưng Thiên Chúa cũng là Đấng công bằng vô cùng, Người sẽ trả lại sự công bằng cho những ai bị thiệt thòi và bị áp bức. Thiên Chúa luôn đứng về phía người nghèo, người bị bách hại. Chúng tôi cũng tin rằng Thiên Chúa là Đấng quyền năng vô cùng sẽ xót thương và cúi xuống trên thân phận của chúng ta, chính Người sẽ trả lại cho chúng ta những gì chúng ta bị tước đoạt.

Xin Cha Bề Trên, quí Cha, quí Thầy cùng anh chị em vững tin vào Thiên Chúa, kiên trung với Hội Thánh và phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa.

Xin Chúa Kitô Cứu Thế với lời khẩn cầu của Đức Trinh Nữ Maria Hằng Cứu Giúp, luôn phù trợ và nâng đỡ chúng ta.

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Giuse Cao Đình Trị
Lm Giám Tỉnh

Lm Giuse Cao Đình Trị

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 07.01.2008. 10:24