Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư Cha Giám Tỉnh DCCT 14.9.2008: không cậy vào sức người, chỉ biết trông cậy vào ơn Chúa

§ Lm Vinhsơn Phạm Trung Thành, DCCT

Ngày 14.9.2008,

80914thugiamtinh1.jpg
80914thugiamtinh2.jpg
80914thugiamtinh3.jpg

Giám Tỉnh
Lm Vinhsơn Phạm Trung Thành, DCCT

(đóng dấu và chữ ký)

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 14.09.2008. 22:17