Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thông báo của văn phòng Tỉnh Dòng về linh mục DCCT giả

§ Lm Giuse Đinh Hữu Thoại

TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM

THÔNG BÁO

Trong hai ngày 8 và 9/9/2008 Văn phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) đã nhận được hai bức điện thư từ hai linh mục DCCT tại Hoa Kỳ. Nội dung như sau:

Thư thứ nhất :

Thưa VP Tỉnh,

Xin VP Tỉnh vui lòng cho Tuấn biết có Cha nào tên là Augustine Hoàng (hay Hoàn) thuộc cộng đoàn Hà Nội sắp qua Mỹ hay không? Hay có cha nào thuộc cộng đoàn Hà Nội sắp đi Mỹ và Rôma hay không?

Tuấn hỏi như vậy vì Tuấn có một số điều nghi ngờ… Xin chân thành cám ơn VP Tỉnh.

J. Lê Quang Tuấn, C.Ss.R

Thư thứ hai :

Chào Thoại,

Dũng vừa nói chuyện với linh mục DCCT tên là Augustine Hoàng thuộc DCCT Hà Nội. Ngài xin tá túc tại đây 3 ngày, 24-27 tháng 10. Mục đích là muốn gặp cộng đồng tại Houston, nhờ các cha tại đây tạo điều kiện. Sau đó sẽ đi Cali, và từ Cali sẽ đi Rome để gặp Toà Thánh, để nói chuyện với Toà Thánh về việc liên quan tới Thái Hà (Toà Thánh có giấy mời ngài). Ngài thụ phong linh mục năm 1995 và 65 tuổi.

Khi hỏi tin tức về Thái Hà, ngài cho biết nói qua điện thoại không tiện, vì mọi người đang theo dõi.

Hỏi số phone thì bảo là tại Hà Nội bị cắt sóng, không thể gọi được.

Hỏi về tại sao ngài biết cộng đoàn nhà Dòng tại Hoa kỳ và biết cha Đinh Minh Hải, ngài cho biết do cha Phụng và cha Khải tại Hà Nội cho biết.

Hỏi làm việc tại đâu, ngài cho biết làm việc tại GX Thái Hà, nhưng không cho tin gì thêm vì sợ mọi người đang theo dõi khi nói phone điện thoại.

Không biết “hàng này là hàng thật hay hàng giả” vậy Thoại? vì xưa nay đâu có bao giờ nghe nói vị linh mục Augustine Hoàng ở nhà Hà Nội đâu!

Nguyện Chúa chúc lành cho Cha.

NQDUNG

THƯ HỒI ÂM

Kính thưa Quý cha,

Văn phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam xin thông báo với quý cha: không có linh mục nào tên là Augustine Hoàng thuộc cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và Tỉnh Dòng không hề cử bất cứ ai đi bất cứ đâu để liên hệ giải quyết vấn đề ở Thái Hà cả.

Kính thư
Lm Giuse Đinh Hữu Thoại
Thư ký Tỉnh – chánh Văn phòng

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 09.09.2008. 08:27