Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tâm thư Ban Tuyên Úy Sydney về những diễn biến tại Thái Hà

§ Ban Tuyên Úy Sydney

Kính thư quý Ông Bà và Anh Chị Em

Qua các phương tiện truyền thông, chắc hẳn Ông Bà và Anh Chị Em đã ít nhiều theo dõi về việc công an Hà Nội nhẫn tâm đàn áp và gây thương tích cho các giáo sĩ và giáo dân tại Giáo xứ Thái Hà. Chính quyền Cộng Sản lại một lần nữa đã bất chấp dư luận và công pháp quốc tế chà đạp thô bạo nhân quyền và khống chế quyền thiêng liêng nhất của mỗi con người là quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo.

Hiệp thông cùng các giáo dân tại hải ngoại và các Cộng Đồng Công Giáo Liên Bang Úc Châu cũng như những người yêu chuộng tự do công lý trên toàn thế giới, BTU, sau khi hội ý với Ban Thường Vụ, tha thiết kính xin Ông Bà và Anh Chị Em vui lòng ký thỉnh nguyện thư sau mỗi Thánh Lễ hôm nay để bày tỏ tình liên đới đồng bào đồng thời yêu cầu Chính Quyền Liên Bang Úc Châu cực lực lên án chính quyền Cộng sản Việt nam và đòi buộc phải lập tức chấm dứt những hành vi tàn ác và man rợ này.

TM. Ban Tuyên Úy
Lm Nguyễn Khoa Toàn
Tuyên Úy Trưởng

Ban Tuyên Úy Sydney

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 06.09.2008. 14:04