Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tài liệu mật vụ Phá Thánh Giá trên Núi Chẽ (còn gọi là Núi Thờ) ở Đồng Chiêm

§ dcctvn.net

Kính gởi chút tài liệu cộng tác viên chuacuuthe.com may mắn có được để Quý Bạn đọc đối chứng với luận điệu của các báo "lề phải" mấy ngày qua. (BBT 8/1/2010)

100103mat1.jpg
100103mat2.jpg

Văn phòng Huyện Mỹ Đức ký văn bản nhưng họ lấy đâu ra nhiều xe và phương tiện đàn áp như thế

nếu không có sự chỉ đạo, yểm trợ từ cấp thành phố ?

100103mat3.jpg

Có số điện thoại đây (04) 33847233, quý bạn có thể xác minh

dcctvn.net

Đọc nhiều nhất Bản in 08.01.2010. 13:09