Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Sơ lược lịch sử giáo xứ Cồn Dầu

§ KH

ĐÀ NẴNG - Sáng nay Chủ Nhật 31-01-2010 được tin Đức Giám Mục Đà Nẵng là Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri cùng với các Cha thuộc GP Đà Nẵng đã về Dâng Lễ cầu nguyện cho Giáo xứ Cồn Dầu và động viên giáo dân hãy bĩnh tĩnh trong việc đòi hỏi cho quyền lợi chính đáng của mình.

Condau1960.jpg

Sự có mặt của Người chủ chăn đứng đầu Giáo Phận, là nguồn khích lệ vô cùng lớn lao cho toàn thể Giáo dân GX Cồn Dầu.

Ở nơi xa chúng tôi rất vui mừng và cảm đồng vì biết được Giáo dân Cồn Dầu không bị lẻ loi… Họ sẽ được các Đấng, Bậc quan tâm và cộng đồng dân Chúa khắp nơi luôn hiệp thông và hướng về Họ.

Tôi cũng vừa tìm ra trong tập “Tri Ân Kỷ Niệm Lễ giỗ Cha Cố Tađêô” của GX Cồn Dầu có ghi lại: Sơ Lược Lai Lịch, Hoàn Cảnh Lịch Sử Giáo Xứ Cồn Dầu. Chúng tôi photocopy lại sơ lược lịch sử Giáo Xứ Cồn Dầu để chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện cho Giáo dân Cồn Dầu. Chúng ta cùng góp lời cầu nguyện cho Giáo Xứ Cồn Dầu luôn đoàn kết, kiên cường, và đoàn kết trong sứ mạng bảo vệ và xây dựng giáo xứ của mình.

Sơ lược lịch sử Giáo Xứ Cồn Dầu

  1. Trang 1
  2. Trang 2
  3. Trang 3
  4. Trang 4
  5. Trang 5
  6. KH

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 03.02.2010. 00:47