Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phát biểu của Lm Nguyễn Văn Khải ngay sau phiên toà ngày 8/12/2008

§ Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT

Tôi thấy

- Các cán bộ của viện Kiểm Sát, và chính bà Thẩm Phán chủ toạ phiên toà với giọng nói run run...

- 8 giáo dân Thái Hà là những người hùng.

- Phiên toà hôm nay là một phiên toà bất công và Sự thật, Công lý đang ở cùng chúng ta.

- Lời kinh tiếng hát của ông bà anh chị em vọng vào rất rõ. Tiếng vỗ tay của anh chị em vọng vào rất rõ.

- Khi hỏi Ông Quận trưởng: Ông thấy toà án xử làm sao? Thì ông ấy trả lời: Cái đó để bữa nào tôi với ông ngồi nói chuyện riêng...

- Tôi nói thẳng với ông Quận trưởng: Đây là phiên toà bất công. Chúng tôi vô tội mà toà tuyên bố có tội

- Trong Đức Tin, kết quả thế nào cũng tốt cho chúng ta. Nhưng đây là một bản án bất công... Chúng ta chấp nhận trong đức tin.

- Khi luật sư hỏi công tố viên và viện Kiểm Sát câu nào thì họ trả lời ú ớ câu ấy.

...

Nghe | Download

81208ChaKhai-luloa.jpg


Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 17.12.2008. 01:48