Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Nói Chuyện Với Cha Nguyễn Văn Khải, Giáo xứ Thái Hà

§ Tường Thắng

Nguồn: vietnamexodus.org

Trong những ngày qua, quý vị đã theo dõi tin tức cuộc đấu tranh của giáo dân thuộc giáo xứ Thái Hà về vấn đề đất đai của giáo hội. Hôm nay chúng tôi đã liên lạc được với cha Phêrô Nguyễn Văn Khải, linh mục dòng Chúa Cứu Thế, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Thái Hà để tìm hiểu thêm về sự kiện này. Xin mời quý vị theo dõi:

Nghe (47 phút) | Download (10.8 MB) Nói Chuyện Với Cha Nguyễn Văn Khải, Giáo xứ Thái Hà

Tường Thắng, 19/01/08

Tags · ·

Đọc nhiều nhất Bản in 20.01.2008. 14:08