Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Nhắn Ông Táo

§ Bà Hỏa

Trong tinh thần ủng hộ việc đòi đất Tòa Khâm Sứ cũng như các phong trào đấu tranh cho dân chủ tự do tại VN, nhân ngày 23 tháng chạp:

Nhắn Ông Táo

Hai mươi ba, Ông Táo về trời
Nhớ tấu Ngọc Hoàng chuyện nước tôi

Giáo dân đòi đất Toà Khâm Sứ
Nhà Nước lặng thinh chẳng trả lời

Biên giới, Hoàng-Sa dâng Trung Quốc
“khiếu-nại Dân-Oan” dẹp cả rồi

Dân chài đánh cá, “tàu lạ” húc
Hải quân Việt Cộng chỉ dòm thôi

Sinh-viên, trí-thức ra biểu quyết
Dâng “Hịch Trường-Sa” thật cừ-khôi

“Đảng ta” chỉ biết câm như hến
Tịnh khẩu phen này chẳng hở môi

Táo Quân ừ ẫm tâu không rõ,
Xong việc về đây biết tay tôi !

Bà Hỏa

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 31.01.2008. 08:17