Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Nghe bài giảng tại nhà thờ Đồng Chiêm vào chiều ngày 6.1.2010

§ Lm Giuse Phạm Minh Triệu

Bài giảng tại nhà thờ Đồng Chiêm vào chiều ngày 6.1.2010 Nghe trực tiếp | Download

DongChiem6_1_2010.jpg

Lm Giuse Phạm Minh Triệu

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 08.01.2010. 11:27