Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Ngang ngược: Huyện Bố Trạch đã phá tượng Đức Mẹ ở Bầu Sen, nay lại đòi linh mục chính xứ bồi thường!

§ Phan Công Thanh

Bố Trạch, ngày 11 tháng 1 năm 2010

100111Bausen1.jpg
100111Bausen1.jpg

Phan Công Thanh

Đọc nhiều nhất Bản in 19.01.2010. 15:33