Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mười bình luận về sự kiện Tòa Khâm Sứ ngày 19-09-08

§ Lý Hành Giả

Bình luận 1: Đã rơi xuống chiếc lá nho che đậy nền pháp luật không có công lý!

Bình luận 2: Ngày 19-09-2008, tại phố Nhà Chung, lời ông Nguyễn Văn Thiệu, nguyên tổng thống miền Nam, một lần nữa được ứng nghiệm!

Bình luận 3: Đừng nghe những gì ông Mạnh, ông Dũng, ông Triết nói! Hãy nhìn những gì ba ông làm trong ngày 19-9-2008 tại 40-42 phố Nhà Chung!

Bình luận 4: Kể từ ngày 19-09-2008, phố Nhà Chung được đổi tên: phố Thiên An Môn 2!

Bình luận 5: Kể từ ngày 19-09-2008, phố Nhà Chung được đổi tên: phố Cấm Chỉ 2!

(Đòi công lý ư? Cấm chỉ!- Đòi sự thật ư? Cấm chỉ! – Đòi dân chủ ư? Cấm chỉ!).

Bình luận 6: Phố Thiên An Môn/ Cấm Chỉ (tức phố Nhà Chung cũ) đang chờ đưa tượng Ceaucescu từ Rumani về dựng!

Bình luận 7: Kẻ nào dùng gươm sẽ phải chết vì gươm!

Bình luận 8: Kẻ nào hôm nay đem xe máy xúc, máy ủi đến phá tài sản của nhân dân, ngày mai sẽ bị nhân dân xúc đổ vào nấm mồ của lịch sử!

Bình luận 9: Hãy đưa học sinh đến 42 phố Nhà Chung, ngày 19-09-2008, để học trực quan môn lịch sử: “Thế nào là một nền độc tài?”.

Bình luận 10: Hãy đưa học sinh đến 42 phố Nhà Chung, ngày 19-09-2008, để học trực quan môn sinh vật: “Loài ăn thịt người là gì?”.

Lý Hành Giả

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 19.09.2008. 11:18