Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Một ý kiến về văn bản phản kháng của tòa Giám Mục Hà Nội

§ Trương Phú Thứ

VietCatholic News (Thứ Năm 17/01/2008)

Trong một văn bản của tòa Tổng Giám Mục phản bác lại công văn số Bản văn số 273/UBND-VX ngày 11 tháng 1 năm 2008 của Ủy Ban Nhân Nhân Dân thành phố Hà Nội, linh mục chánh văn tòa tổng Giám Mục đã dùng chữ “thiên lệch” để diễn tả một tình trạng nhà cầm quyền đã không đáp ứng nguyện vọng của người dân. Sự cố tình không đáp ứng này không thể quy trách cho những lỗi lầm hay trì trệ của hệ thống hành chánh nhưng là một họach định và có thể coi đó là đường lối và sách lược của Nhà Nước. Bài viết mới nhất của Đức Giám Mục Thái Bình cho thấy một cách rõ ràng là những cán bộ cao cấp có chân trong bộ Chính Trị đã ngăn cản và không muốn thương thảo với giáo phận Hà Nội về vấn đề đất đai như một cái ung nhọt đã mưng mủ từ nhiều chục năm qua.

Giáo phận Hà Nội nhiều lấn qua những tiếp xúc cá nhân và các văn bản chính thức đã yêu cấu Nhà Nước trả lại tòa Khâm sứ bị Nhà Nước chiếm dụng từ năm 1959. Theo giáo sư tiến sĩ Thợ Gặt thì vào thời điểm đó mà địa phận Hà Nội dám đệ đạt yêu cầu xin trả lại tòa Khâm Sứ thì các vị tu hành chỉ có nước đi tù hoặc sửa sọan được… phong thánh. Thời kỳ của những từ ngữ đặt tên cho giáo hội công giáo Việt nam là “bọn công giáo” hay “thế lực thù địch” đã qua đi trên các cơ quan truyền thông và lời nói của các cán bộ quan chức nhưng định kiến của Nhà Nước đối với giáo hội công giáo vẫn không có gì thay đổi. Chuyện này cũng dễ hiểu vì giáo hội công giáo chẳng những không chấp nhận mà công khai chống đối lý thuyết và chủ nghia cộng sản nên nhà cầm quyền của một đảng cộng sản đương nhiên đặt giáo hội công giáo vào vị trí của một “thế lực thù địch”.

Hiện trạng của nước Việt Nam vì nhu cầu xây dựng và phát triển nên cũng có chút ít cởi trói cho các tôn giáo. Khi Nhà Nước có nhu cầu giao tiếp với thế giới và nhất là nhu cầu tồn tại và sống còn thì tôn giáo cũng dễ thở hơn. Do vậy các tôn giáo qua các vị lãnh đạo tinh thần đã bắt đầu có những nguyện vọng cần được Nhà Nước giải quyết và trân trọng. Giáo hội công giáo Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng hoặc qua các bản văn chính thứ đòi lại các tài sản bị cưỡng chiếm. Đòi lại có nghĩa là được trả lại những gì đã bị cưỡng chiếm. Đòi lại có chính danh của một hành vi thuận đạo lý và hợp pháp chứ không phải là một hình thức quỵ lụy xin xỏ.

Khi giáo phận Hà Nội đòi lại những tài sản bị cưỡng chiếm mà nhà cầm quyền đã không trả lời cho dù một câu trả lời thiếu hợp tác và thiện cảm thì đó là một thái độ quan liêu khinh thường và miệt thị nguyện vọng của người dân trong một đường lối thù nghịch chứ không phải là “thiên lệch”. Thái độ đó đã xô đẩy người dân vào chân tường và tất nhiên họat cảnh tức nước vỡ bờ đã kết hợp người dân lại với nhau đứng lên phản kháng. Những người có chung một đức tin của giáo phận Hà Nội đã rất ôn hòa và nghiêm trang trong những buổi cầu nguyện mang tính cách phản kháng. Giáo dân Hà Nội đã nhiều lần biểu dương sự phản kháng bằng hình thức tụ tập cầu nguyện nhưng chưa hề có một tai nạn nhỏ xẩy ra. Những ngưởi không cùng tôn giáo và khách bàng quang cũng biểu lộ tình cảm ủng hộ nhiệt tình. Nhà cầm quyển Hà Nội đã không có một lý do nào dùng võ lực để đàn áp hay khủng bố những người tham dự các buổi cầu nguyện. Giáo dân Hà Nội đã hành xử quyền công dân trong khuôn khổ luật pháp và nhà cầm quyền phải tôn trọng luật lệ do chính họ sọan thảo và ban hành.

Bản văn số 273/UBND-VX ngày 11 tháng 1 năm 2008 của Ủy Ban Nhân Nhân Dân thành phố Hà Nội với những văn từ gay gắt mang tính chất đe dọa cũng phơi bầy một cách rõ ràng đường lối của đảng cộng sản Việt Nam đối với giáo hội công giáo Việt Nam. Các đấng bậc tu trì là những người hiền hòa thiện tâm thiện chí nên dù có bị bách hại một cách trắng trợn vẫn dùng lời lẽ khoan dung để “đem yêu thương vào nơi óan thù”. Một người bình thường khi được giao phó nhiệm vụ sọan thảo văn bản số 008-VP/TGM ngày 14 tháng 1 năm 2008 của tòa Giám Mục Hà Nội sẽ dùng những chữ “bị trấn áp”, “bị đàn áp”, bị cướp bóc” hơn là “thiên lệch”.

Đường đi đến chân lý còn dài. Xin quý vị độc giả ở Hoa Kỳ vui lòng chuyển (forward) những bản tin bằng tiếng Anh đến các cơ quan truyền thông địa phương cư ngụ và quan trọng nhất là ký các bản thỉnh cầu có mẫu gửi đến các vị dân biểu và nghị sĩ Hoa Kỳ để tiếng nói đòi hỏi công lý trong hòa bình trên tòan cầu cao hơn và xa hơn.

Trương Phú Thứ

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 17.01.2008. 13:23