Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Một Cảnh Đuổi Bắt Đánh Đập Người

§ DCCT

Hà Nội 25.1.2008 -- Thật trớ trêu và đau xót khi nhìn cảnh bảo vệ đuổi bắt một thanh niên, khi anh ta chỉ muốn đến viếng Đức Mẹ Sầu Bi trong khu vực Tòa Khâm Sứ.

80125KhamSu1-185.jpg

Xem tập hình

DCCT

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 25.01.2008. 11:27