Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Linh Mục Đoàn TGP Hà Nội Hiệp Thông với Thái Hà

§ Thái Hà

THÁI HÀ 4.9.08 -- Trong ngày tĩnh tâm hôm nay, các linh mục Tổng Giáo phận Hà Nội đã ký vào thư để bày tỏ tình hiệp thông với Dòng Chúa Cứu Thế trong việc đòi công lý và hòa bình tại Phố Đức Bà. Và để chia sẻ niềm hiệp thông sâu xa hơn, vào khoảng 14g, các ngài đã đến linh địa để cầu nguyện.

80904lmdoanHaNoi1.jpg 80904lmdoanHaNoi2.jpg
80904lmdoanHaNoi3.jpg 80904lmdoanHaNoi4.jpg
80904lmdoanHaNoi5.jpg 80904lmdoanHaNoi6.jpg


Thư Hiệp Thông

Hà Nội ngày 4 tháng 9 năm 2008

80904lmdoanthu1.jpg
80904lmdoanthu2.jpg

Cuối thư là chữ ký của 82 linh mục thuộc Linh Mục Đoàn TGP Hà Nội

Thái Hà

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 04.09.2008. 09:18