Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Kiểm tra hộ khẩu tu viện DCCT Hà Nội

§ Thái Hà

23g ngày 20.09.2008 công an vào Tu viện DCCT Thái Hà kiểm tra hộ khẩu những người tạm trú trong Tu Viện.


Thái Hà

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 20.09.2008. 23:39