Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Khía cạnh pháp lý và hậu quả do công văn của UBND TP Hà Nội

§ Ls Trần Lê Nguyên

VietCatholic News (Thứ Hai 21/01/2008)

Ngày 11/01/2008, Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội (UBND) đã gửi GM Nguyễn Văn Nhơn, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và TGM Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội một công văn số 273/UBND-VX về việc vi phạm của Toà Giám Mục Hà Nội và Giáo Xứ Thái Hà.

Vì khuôn khổ bài viết có hạn, và nhằm thông tin tổng quát, chúng tôi chỉ phân tách giới hạn vài điểm tiêu biểu trong công văn nói trên:

- Điểm 1: Bà Phó Chủ Tich UBND liệt kê ra các điều kiện thuận lợi hay ân huệ đã dành cho Tổng Giám Mục (TGM) Hà Nội và Hội Đồng Gíam Mục Việt Nam (HĐGMVN).

Cụm từ điều kiện thuận lợi hay ân huệ phải được hiểu như thế nào?

• Có phải được hiều ý nghĩa tương tự như: việc Nhà Nước Cộng Sản đã cấp khoảng 50 mẫu đất gần Hà Nội cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam để xây một Học Viện đồ sộ nhằm đào tạo các tăng ni cho Phật Giáo Việt Nam và môt khu đất trên một đồi cao để xây một ngôi chùa hoàn tòan bằng đồng mà báo chí đã đăng tải, KHÔNG PHẢI VẬY!

• Có phải được hiều ý nghĩa tương tự như: Thành Phố Québec Canada cho mược không trả tiền một vận động lớn Expo-Québec sức chứa hơn 20 000 người được trang bị đầy đủ tiện nghi cho một Hội Nghị Thế Giới Thánh Thế đựơc tổ chứ vào tháng 6 năm 2008 hay Đại Học Laval Québec cho muợn gần 2000 phòng ngủ cho các tham dự viên từ xa đến...CŨNG KHÔNG PHẢI VẬY!

• Vậy hãy nghe Bà Phó Chủ Tich UBND giải thích ý nghĩa cụm từ điều kiện thuận lợi hay ân huệ:

Lễ tiếp đón Hồng Y Crescenzio, Tổng trưởng Bộ truyền giáo Vatican đến thăm giáo hội tại Việt Nam, Lễ thụ phong linh mục cho các Tu sỹ tại Tòa tổng Giám Mục Hà Nội, lễ Noel hàng năm và các buổi lễ trọng trong chương trình mục vụ của Hội đồng Giám Mục. Nhất là mới đây, đã đảm bảo cho Đại hội X – Đại hội Hội đồng Giám Mục Việt Nam diễn ra tốt đẹp tại Hà Nội.

Vậy, những sinh hoạt bình thường thuần túy tôn giáo trên Bà Phó Chủ Tich cho rằng, đáng lý ra cần phải có giấy phép nhưng Bà Phó Chủ đã tạo điều kiện thuận lợi hay ban ân huệ cho HĐGMVN và cho TGM Ngô Quang Kiệt.

Điều này chứng tỏ Bà Phó Chủ Tich UBND đã tùy tiện hành xử theo ý riêng, thích thì cho, không thích thì không cho mà không theo một qui trình pháp luật nào cả. Nhưng điều nguy hại hơn là Bà Phó Chủ Tich đại diện UBND vi phạm Hiến Pháp và Luật Pháp nước CHXHCN Việt Nam về quyền tự do tôn giáo ( Điều 70 Hiến Pháp Việt Nam và Pháp Lệnh về Tôn Giáo ) của người dân cũng như các tổ chức tôn giáo.

Đó là quyền căn bản, nên theo đúng một Nhà Nước Pháp Quyền, ngoài việc chế tài hành chánh của cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền, Bà Ngô Thị Thanh Hằng còn phải bị Luật Pháp chế tài về các vi phạm quyền tự do tôn giáo.

- Điểm 2: quy kết Đức TGM Ngô Quang Kiệt hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng giáo dân.

Phân tách những hành vì bị coi là vi phạm pháp luật. Đây là các sự kiện đã xẩy ra trong tháng 12 năm 2007 và cho đến nay mà báo chí qua các hình ảnh, các nhân chứng, phóng sự cho biết:

• Giáo sĩ và giáo dân cầu nguyện và hát thánh ca, dâng hoa thắp nến tại khu nhà đất thuộc quyền sở hữu của Tổng Giám Mục;

• Sự việc diễn ra một cách hòa bình, không ồn ào, không biểu ngữ, không hô hoán đòi lại đất cũng không hô hoán chống chính quyền.

• Đòan người lũ lượt trong trật tự cầu kinh, hát thánh ca, tay cầm nến sáng và những bó hoa mầu sắc dâng lên Me Maria Sầu Bi của Đạo Công Giáo tại số 42 Nhà Chung Quận Hoàn Kiếm.

• Đoàn người xuống đường cầu nguyện chỉ tụ tập trong phạm vi bất động sản thuộc quyền sở hữu không thể tranh cãi được của Tổng Giáo Phận Hà Nội, không đi diễu hành qua các đường phố khác.

• Các sự việc tương tự cũng xẩy ra tại khu bất động sản thuộc Giáo Xứ Thái Hà Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.

Các yếu tố này trùng hợp với các xác nhận trong công văn của UBND TP Hà Nội:

Ngày 15/12/2007, Ngài Tổng Giám Mục đã gửi thư kêu gọi các giáo sỹ và giáo dân tham gia việc cầu nguyện và đòi lại nhà đất tại 42 phố Nhà Chung... Tối ngày 18/12/2007 và liên tục trong các ngày tiếp theo trong tháng 12 năm 2007.. vẫn tiếp tục tổ chức các hoạt động tập trung đông giáo dân, giáo sỹ cầu nguyện trước cửa số nhà 42 phố Nhà Chung...

Đây là những việc làm hoàn toàn thiết yếu của Đạo Công Giáo: giáo dân và giáo sĩ đọc kinh cầu nguyện và hát thánh ca cho chính mình, cho tha nhân và cho đất nước, đặc biệt lúc này cho những viên chức có thẩm quyền sáng suốt giải quyết tranh chấp một cách công bằng hợp lý.

Các hình thức sinh hoạt này không thể bị coi là hành vi lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng theo Luật Pháp quốc nội cũng như Luật Pháp Quốc Tế..

Một người dân bình thường tin theo bất cứ một tôn giáo nào, không thể coi đó là các hành vi trên lợi dụng tín ngưỡng hay lợi dụng tôn giáo mà bảo là vi pháp pháp luật, đặc biệt vê Pháp Lệnh Tôn Giao mà Bà Phó Chủ Tịch UBND qui chiếu.

Trái lại, chính Bà Phó Chủ Tịch UBND đã không am tường luật pháp và nhân danh UBND hành xử trái pháp luật. Một cơ quan Hành Chánh quan trọng của Thủ Đô Hà Nội, một Thành Phố có gần 1000 năm văn hóa lại vi phạm trắng trợn Pháp Luật.

- Điểm 3: Bà Phó Chủ Tịch UBND đưa ra hai (2) sự kiện tố cáo Đức TGM Ngô Quang Kiệt:

Ngài gửi thư yêu cầu đọc kinh cầu nguyện tương tự tới các giáo phận khác thuộc quyền quản trị của mổi Giám Mục khác nhau ngoài Giáo Phận Hà Nội.

Cho thư rơi ngoài đường phố mục đich kêu gọi mọi người hành động như trên, tức tụ tập cầu nguyện và hát thánh ca.

Bà Phó Chủ Tịch đã chỉ tố cáo vu vơ mà không đưa ra được một tờ thư rơi nào, khổ giấy ra sao, chữ in thế nào, mầu gì, nội dung ra sao. Trái lại chính Đức Cha Nguyễn Văn Sang, giám mục giáo phận Thái Bình bằng thư xác nhận: không hề nghe nói, không hề thấy hay nhận được lá thư mà Bà Phó Chủ Tịch UBND dựa vào đó tố cáo TGM Ngô Quang Kiệt.

Đàng khác, Giám Mục Nguyễn Văn Sang cũng giải thích thêm về Giáo Luật, cấm các giám mục xen vào việc quản trị không thuộc về thẩm quyền của giáo phận mình.

Các chứng cớ đó không thể phủ nhận. Chính công văn số 273/UBND-VX và nội dung là bằng chứng qui trách cá nhân bà Ngô Thị Thanh Hằng và UBND TH Hà Nội liên đới trách nhiệm trong vụ làm hại thanh danh và phẩm giá TGM Ngô Quang Kiệt.

Xét về khía cạnh Pháp Lý, Bà Phó Chủ Tịch UBND: Xúc phạm danh dự, phẩm giá người khác, cụ thề TGM Ngô Quang Kiệt căn cứ vào 71 Hiến Pháp XHCHVN và Điều 307 Luật Dân Sự Việt Nam.

Hơn nữa, vi phạm này còn có tính chất gia trọng vì 2 lý do: vu cáo vô bằng cớ và không những chỉ cố tình hạ uy tín của TGM mà còn hạ nhục bằng cách nói Ngài TGM cho thư nặc danh rớt ngoài đường phố, đồng hóa ngài với những con người xấu có hành vì ám muội như vậy.

Khi xét về khung hình phạt, Tòa Án đặc biệt còn căn cứ trên tầm mức quan trọng của hành vi tội phạm, vị thế của hai bên nguyên và bị cáo.

Ngòai ra, Tòa án còn xét tới yếu tố có ý xấu, nên ngoài hình phạt chính, còn phạt hình phạt phụ thêm tương đương hay hơn so với hình phạt chính, gọi là phạt làm gương (punition exemplaire).

Do vậy hành vi xúc phạm danh dự phẩm giá của TGM rất trầm trọng không những đối với cá nhân Bà Ngô Thị Thanh Hằng phải chiụ trách nhiệm với tư cách cá nhân mà cả Ủy Ban Nhân Dân TP Hà Nội do Bà Phó Chủ Tịch đaị diện UBND ký công văn cũng phải liên đới chịu trách nhiệm dân sự.

Chúng tôi, xin đơn cử một ví dụ là vụ Việt kiều Trịnh Vĩnh Bình đang khiếu kiện nhà cầm quyền Việt Nam đòi bồi thường trên dưới khoảng 100 triệu Mỹ Kim trong đó một phần bị xử bất công tước đoạt tài sản, một phần vì xúc phạm danh dự phẩm giá và Chính Quyền Việt Nam đang thương thảo số tiền bồi thường. Theo kinh nghiệm nghề nghiệp, chắc chắn là số tiền thương thảo không dưới vài chục triệu Mỹ Kim.

Việt Nam đã có vài tiền lệ khi làm ăn với ngoại quốc như các vụ: Đã phải bồi thường cho cựu huấn luyện viên người Pháp Letard cho đội bóng đá việt Nam 180 000$US vì không hiểu luật pháp về khế ước; Air Việt Nam bị phạt bối thường cho Luật sư Monti ngưòi Ý hơn 5 000 000 $ EU vì coi thường luật pháp không chịu ra hầu Toà khi có giấy tống đạt hầu Tòa mãi cho đến khi tài sản Air Vietnam bi sai áp ở Paris mới cuống lên.

Chúng tôi cũng đã thắng kiện một vụ việc tương tự, chỉ khác là bên Đại diện cho Công Ty Chuyên chở Hàng Hải VN tọa trên Đường Nguyễn Huệ TP Hồ Chí Minh, ra hầu Toà nhưng không nắm vững hồ sơ và xin đình hoãn, chúng tôi phản đối vì họ đã nhận đươc giấy hầu Toà hơn một tháng trước để nghiên cứu và Toà Án đã bác đơn. Số tiền chúng tôi đòi bao nhiêu Tòa xử thắng cho bấy nhiêu y như vụ luật sư Monti kiện Air Vietnam.

Những điều phân tách trên chỉ nhằm nhấn mạnh tới việc hành sử không đúng Pháp Luật sẽ đưa đến một hậu quả nghiêm trọng.

Hiến Pháp giống như một cây to lớn, các Bộ Luật là cành, các Bộ Dưới Luật là nhánh cây, tất cả đều phải dính liền vào cây; cành nào, nhánh nào không dính chặt cào cây sẽ khô chết. Cũng vậy, các Bộ Luật không căn cứ vào Hiến Pháp sẻ vô hiệu và các bản văn dưới luật không dựa vào Bộ Luật liên quan cũng vô hiệu.

Trong công văn số 273/UBND-VX còn nhiều khía cạnh pháp lý đển xem xét, nhưng chúng tôi xin dừng nơi đây và kết luận:

Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế quôc tế sẽ không tránh khỏi đối đầu với những vụ kiện cáo lớn mà hậu qủa thua thiệt vế kinh tế tài chánh và uy tín sẽ rất lớn. Việc giáo dục và tuân thủ Luật Pháp thật quan trọng đối với tư nhân củng như các cơ quan Nhà Nuớc. Đặc biệt về nghành luật Việt Nam hiện nay ( hệ thống tư pháp, giáo dục đào tạo) không đáp ứng được nhu cầu thực tiễn và chất lượng tối thiểu theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ls Trần Lê Nguyên

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 21.01.2008. 09:54