Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Khi Báo Công Giáo và Dân Tộc lên tiếng

§ Lm Trương Bá Cần

(Đăng lại từ chuacuuthe.com)

Một tờ báo tôn giáo mà được phép xuất bản đều đặn hàng tuần trong một quốc gia cộng sản toàn trị thì khó mà nói được rằng nó không phải là công cụ của Đảng. Mời quý vị xem bài viết về Toà Khâm Sứ đăng trên Tuần báo Công Giáo và Dân Tộc.

CGDT1.jpg
CGDT2.jpg
CGDT3.jpg
CGDT4.jpg
CGDT5.jpg


Lm Trương Bá Cần

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 18.02.2008. 09:45