Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hình ảnh Toà Khâm Sứ tối 20.9.08 Cầu nguyện với Đức cha Phaolô Lê Đức Trọng

§ Thái Hà

TOÀ KHÂM SỨ -- Buổi cầu nguyện tối 20.9.08 với sư hiện diện của Đức cha Phaolô Lê Đức Trọng

Bấm vào hình để xem toàn tập
80920TKStoi02.jpg

Thái Hà

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 20.09.2008. 09:23