Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hình ảnh Tòa Khâm Sứ ngày 17-02-2008

§ Lê Thị Kim Thu

Nguồn: vietnamexodus.org

Với tựa đề "Tòa Khâm Sứ Đã Được Trao Trả Chưa?", Chị Lê Thị Kim Thu đã chụp những tấm hình mới nhất về Tòa Khâm Sứ.

80217KhamSu1.jpg

Xem tập hình Tòa Khâm Sứ 17.02.2008

Lê Thị Kim Thu

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 17.02.2008. 12:57