Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hình ảnh Thái Hà Mồng Ba Tết: hành hương minh niên kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

§ Thái Hà

Mồng Ba Tết vốn là ngày hành hương minh niên truyền thống kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Thái Hà. Giáo dân từ nhiều tỉnh thành ở Miền Bắc đều hành hương về đây. Chúng tôi đã thấy các nhóm giáo dân của Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Hà Tây, Vĩnh Yên đến nhà thờ xin khấn và tham dự giờ hành hương. Nhiều người ra cầu nguyện ngoài khu đất.

Mong3Tet12.jpg

Xem tập hình Thái Hà Mồng Ba Tết: hành hương minh niên kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thái Hà

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 09.02.2008. 08:57