Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hình ảnh Giáo dân Thái Hà đưa Mẹ vào lãnh địa Đức Bà!

§ Tiều Phu

Nửa đêm 13 rạng ngày 14.08.2008, giáo dân trong giáo xứ đã kiệu tượng Đức Mẹ Vô Nghiễm Nguyên Tội vào khu đất của giáo xứ mà Công ty May Chiến Thắng đang chiếm dụng và bỏ hoang...

80814ThaiHa01.jpg

Xem tập hình Giáo dân Thái Hà đưa Mẹ vào lãnh địa Đức Bà!

Tiều Phu

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 15.08.2008. 09:11