Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hình ảnh giáo dân Hà Nội cầu nguyện trước Tòa Khâm Sứ sau Thánh lễ chiều Chúa Nhật Lễ Lá 2008

§ Giuse Trần Ngọc Huấn

Sau thánh lễ chiều Chúa Nhật Lễ Lá 16/3/2008, giáo dân Hà Nội đã tụ tập bên ngoài Tòa Khâm Sứ để cầu nguyện.

80316KhamSu428.jpg

Xem tập hình

Giuse Trần Ngọc Huấn

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 16.03.2008. 07:55