Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2019

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hình ảnh bà con giáo xứ Hà Đông cầu nguyện trước UBND thị xã Hà Đông

§ Thẳng Tiến

Nhà xứ Hà Đông mà Uỷ Ban Nhân Dân thị xã Hà Đông (nay là Thành Phố Hà Đông) mượn 30 năm nay vẫn chưa hoàn lại.

Chúa Nhật vừa qua (06.01.2008), Bà con Công giáo vẫn kiên trì cầu nguyện và hy vọng Uỷ Ban ND thị xã Hà Đông sớm hoàn lại cho nhà xứ Hà Đông.

HaDong01.jpg

Xem tập hình bà con giáo xứ Hà Đông cầu nguyện trước UBND thị xã Hà Đông ngày 06.01.2008


Thẳng Tiến

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 11.01.2008. 00:00