Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hang đá Đức Mẹ ở Tòa Khâm Sứ

§ Dân Chúa

Hang đá Đức Mẹ ngày xưa ở Tòa Khâm Sứ và nay...

HangDa1958.jpg

Hình chụp năm 1958. Lúc ấy người đứng hàng đầu phía tay trái được 10 tuổi,
nay ông vẫn còn sống và đã 60 tuổi.

80127KhamSu14.jpg

2008. Chả lẽ ... con Mẹ đành lòng sao?

memaria.org

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 02.03.2008. 07:14