Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giáo Hội Công Giáo Luôn Tươi Trẻ

§ Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

Là người Công Giáo, chúng ta luôn yêu mến Giáo Hội Công Giáo là Mẹ của chúng ta: Mẹ luôn mới mẻ, Mẹ luôn tươi trẻ!

Chúa Giêsu, Ông Tổ của Đạo Công Giáo chúng ta, đã đánh bại Thần Chết, đã phục sinh sống lại, là Đấng hoàn toàn mới mẻ, hoàn toàn tươi trẻ. Vì thế, Giáo Hội của Ngài lập ra, cũng luôn mới mẻ, cũng luôn tươi trẻ.

- Giáo Hội Công Giáo, do Chúa Giêsu thành lập, là một tổ chức tôn giáo đã có mặt trên quả địa cầu nầy hơn hai ngàn năm rồi.

Trong hơn hai mươi thế kỷ qua, bao nhiêu ngai vàng sụp đổ, bao nhiêu tổ chức tiêu tan, bao nhiêu nhân vật danh tiếng không còn, bao nhiêu công trình đã lu mờ, thế mà Giáo Hội Công Giáo vẫn luôn mới mẻ, vẫn luôn tươi trẻ.

- Giáo Hội Công Giáo, mà trong quá khứ cũng như trong hiện tại, thường bị bắt bớ, bị xâu xé, nhiều phen xem ra sắp ngã xuống bờ diệt vong, nhưng vẫn luôn vững đứng, vì cũng như Thầy Giêsu của mình, Giáo Hội Công Giáo luôn tái sinh, luôn phục sinh, luôn mới mẻ.

Có thể có kẻ cho Giáo Hội Công Giáo của chúng ta đã già nua, đã lỗi thời. Đối với họ, Giáo Hội Công Giáo là một tổ chức tuy đáng kính, nhưng điều nầy đã thuộc về quá khứ, đã thuộc về đời trước, vì hiện nay, Giáo Hội Công Giáo đã hết thời rồi, không còn hợp thời nữa: có người bỏ Giáo Hội Công Giáo mà đi, ít kẻ còn theo Giáo Hội Công Giáo nữa....

Những kẻ chủ trương như vậy là lầm vì Giáo Hội Công Giáo vẫn luôn tươi trẻ, vẫn luôn mới mẻ, vẫn luôn có mặt khắp nơi, vẫn luôn hăng say hoạt động khắp chốn, vẫn thu hút nhiều kẻ trở lại đó đây, đây đó.

Lạ thay! Giáo Hội công Giáo càng lâu trong thời gian, càng trẻ thêm trong thời gian. Giáo Hội công Giáo càng nhiều trong thời gian, càng rực rỡ thêm trong thời gian.

Thời gian không làm cho Giáo Hội Công Giáo trở nên già cỗi, héo khô. Trái lại, với thời gian, Giáo Hội Công Giáo càng sinh động, càng lột xác, càng tươi trẻ.

- Giáo Hội Công Giáo là Người Mẹ luôn luôn tươi trẻ của người công giáo chúng ta.

- Giáo Hội Công Giáo luôn ôm ấp chúng ta vào lòng.

- Giáo Hội Công Giáo dạy chúng ta biết Chúa, biết lẽ sống chết, biết số phận đời đời của mình, biết chắp tay chạy đến cầu nguyện cùng Thiên Chúa toàn năng (quyền phép vô cùng), toàn tri (biết hết mọi sự), toàn ái (yêu thương chúng ta vô cùng), biết trông cậy chạy đến với Chúa Giêsu đầy lân tuất, biết thỏ thẻ với Mẹ Maria đáng yêu, đáng kính.

- Giáo Hội Công Giáo sai các linh mục đến săn sóc chúng ta, tha tội cho chúng ta, trao ban cho chúng ta những kho tàng Bí Tích vô cùng quý giá.

Trong lòng Giáo Hội Công Giáo là Mẹ luôn tươi trẻ, chúng ta được lớn lên trong sự sống sung mãn của Thiên Chúa.

Trong cánh tay Giáo Hội Công Giáo là Mẹ luôn tươi trẻ, chúng ta sẽ được nhắm mắt bình an, lìa cõi thế tạm nầy mà về Quê Trời đời đời bất diệt.

Là người Công Giáo, chúng ta quyết không bao giờ lìa bỏ Giáo Hội Công Giáo là Mẹ của chúng ta!

Là người Công Giáo, chúng ta quyết luôn sống trong Giáo Hội Công Giáo và chết trong Giáo Hội Công Giáo là Mẹ của chúng ta!

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến Giáo Hội Công Giáo là Mẹ của chúng con!

Xin cho chúng con biết vâng lời Giáo Hội Công Giáo là Mẹ của chúng con!

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hiệp nhất với nhau, đoàn kết với nhau, sát cánh bên nhau để bênh vực Giáo Hội Công Giáo là Mẹ của chúng con!

Xin cho chúng con biết kính trọng Những Vị Đại Điện của Chúa trong Giáo Hội công Giáo, biết lắng nghe những Vị Đại Diện của Chúa trong Giáo Hội Công giáo như lời Chúa đã từng dạy chúng con trong Phúc Âm Thánh Luca: “Ai nghe các con là nghe Thầy; và ai khước từ các con là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy, là khước từ Đấng đã sai Thầy.” (16).

Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

Đọc nhiều nhất Bản in 16.05.2010. 19:36