Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Đông Âu và Liên Xô ở Việt Nam

§ Người yêu nước chân chính

Ai cũng thấy chế độ Cộng Sản toàn trị chuyên quyền đang lộng hành ở Việt Nam, mặc dù đã có tiền lệ Đông Âu và Liên Xô và chế độ nào trong lịch sử cũng phải có một kết thúc. Mọi người đều thấy bộ mặt dối trá, đàn áp thật sự của Cộng Sản dưới các nước nằm dưới chế độ Cộng Sản ở Đông Âu và Liên Xô. Nhưng như ngựa non háu đá, khi nắm được quyền bính bằng vũ lực ngày 30/4/1975, Cộng Sản Việt Nam tưởng rằng Việt Nam và thế giới không dám làm gì, vì đã đánh thắng hai "đế quốc Pháp và Mỹ cùng các lực lượng phụ thuộc".

Nhưng chính thế giới có lẽ cũng không tập trung vũ khí mạnh như khối Đông Âu và Liên Xô, tưởng chừng như không ai có thể dẹp tan được sức mạnh Cộng Sản ở Đông Âu và Liên Xô, nhưng cả khối Đông Âu và Liên Xô đã sụp đổ tan tành.

Trong lịch sử không có biết bao đế quốc đã tan tành như thế, sau thời kỳ hống hách và ngạo nghễ. Chế độ Cộng Sản Việt Nam cũng không ra ngoài qui luật đó, nhưng chính lúc Cộng Sản có vẻ như mạnh nhất là lúc yếu nhấ,t vì chủ nghĩa Cộng Sản đã đánh mất tất cả niềm tin trong lòng người dân.

Có thể lực lượng Công an dưới quyền chỉ huy của Tướng Nguyễn Văn Nhanh mạnh nhất, nhưng hành động của lực lượng Công An đó là dấu chỉ báo hiệu chế độ Cộng Sản Việt Nam bắt đầu đi đến tan rã, vì lòng dân đã không còn tin tưởng vào một chính quyền xứng dáng có tôn ty trật tự, thượng tôn pháp luật. Nếu chính người Cộng Sản cầm quyền mà không có tinh thần pháp trị, không tôn trọng pháp luật và người dân của mình phục vụ, thì chính quyền đó không thể ra lệnh cho người dân tôn trọng pháp luật được.

Người yêu nước chân chính

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 21.09.2008. 13:36